Реновирайте днес. Преобразете утрешния ден.

Нашите действия върху съществуващи сгради определят наследството, което оставяме на бъдещите поколения. Предвид намаляващото енергийно снабдяване и все по-очевидните последици от изменението на климата, не е достатъчно да се определят по-високи стандарти за нови сгради.

Според Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) изолацията е най-ефективният начин за смекчаване на изменението на климата, тъй като може да допринесе за спестяване на енергия от над 80%.

Обновяването с изолация от минерална вата ROCKWOOL носи още повече предимства: по-висока пожароустойчивост, звукоизолация, влагоустойчивост, тя е по-трайна и напълно рециклируема. Изолацията ROCKWOOL е устойчив начин за въздействие върху предизвикателствата на изменението на климата, урбанизацията, подобряване на здравето и качеството на живот на хората и липсата на ресурси. За да не ремонтирате утре, обновете днес с изолация от каменна вата ROCKWOOL.

New York city street

12 години за ограничаване на глобалното затопляне

Според доклада на IPCC е необходимо драстично намаляване на емисиите в сградите. По този начин ще се ограничи повишаването на температурата с 1,5° C в сравнение със сценария 2° C, който би се постигнал от високовъглеродни сгради. Тези мерки трябва да обхванат изцяло новото строителство в Азия и ремонтите в Европа. (Доклад на IPCC, 2018 г., стр. 65)

Какво можем да направим с днешните сгради, за да имаме по-добро въздействие върху утрешната околна среда и финанси? Групата ROCKWOOL може да помогне за внедряването на най-модерните технологии за обновяване за намаляване на емисиите на CO2. Необходимостта от обновяване никога не е била по-спешна, тъй като сградите представляват 30% от глобалните емисии на парникови газове.

ROCKWOOL UK Factory Employees

Нашите брандове

Нашите продукти са разнообразни и всички те допринасят за формирането на кръгова икономика, повишавайки ефективността на ресурсите и способствайки подобряването на безопасността, здравето и благосъстоянието на тези, които използват нашите продукти.