20180118 RW-CWE-D PHO 14

Тъй като не можем да повлияем на субективните фактори, ще се опитаме да повлияем на обективните фактори с този материал.

Като цяло обективните фактори, които влияят на топлинния комфорт, са тези в околната среда, а именно:

- температура на въздуха;

- радиантна температура;

- скорост на въздуха;

- относителна влажност;


Apartment, interior, TV, wall
PDF
2.0 MB

Продуктов каталог

Скорост на въздуха – е скоростта на въздуха, с който човек е в контакт (измерен в м / сек). Колкото по-бързо се движи въздухът, толкова по-голям е топлообменът между човека и въздуха (например въздушните течения ни карат да усещаме по-ниска температура);

Относителна влажност – е отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха, и максималното количество водна пара, което въздухът може да поеме при една и съща температура на въздуха, изразено в проценти. Колкото по-висока е относителната влажност, толкова по-силно ще усетим топлината или студа. Границите на допустимото ниво на въздуха в стаите са съответно 70% (горна) и 35% (долна). При относителни влажности, на вътрешния въздух, по-високи от 70% наблюдаваме образуването на кондензация върху вътрешната повърхност на външните стени, особено в сгради с ниска топлоизолация. Получава се по време на студения период през годината, който благоприятства до появата на мухъл и плесен. При относителните влажности, на вътрешния въздух, по-малко от 35% се проявява усещането за сухота на дихателните пътища и очите, също така се влошават симптомите на алергии или астма.

Термичната маса е ефективна за подобряване на комфорта на сградата за всяко място, което е изправено пред ежедневни температурни несигурности - както през зимата, така и през лятото. Когато се използва добре и се комбинира с пасивен слънчев дизайн, термичната маса може да изиграе важна роля в намалене на енергията в системите за активно отопление и охлаждане. Използването на материали с термична маса е най-изгодното решение, когато има голяма вариация на температурните амплитуди (или, ако температурата през нощта е най-малко 10 градуса по-ниски от стойността на температурата, зададена вътре). Термините висока и/или ниска термична маса често се използват за описване на сгради с различни термични маси и влиянието им на изчисленията за определяне на топлинна реакция при отопление и охлаждане. При проектирането на конструкции използването на компютърен симулационен софтуер позволява точно изчисление на екологичните показатели в различни сгради и за различни годишни набори от данни относно климата. Това позволява на архитекта или дизайнера да проучи подробно връзката между тежки и леки конструкции, както и нивата на изолация, при намаляване на консумацията на енергия за отоплителни или охладителни системи, или дори напълно премахване на необходимостта от такива системи.

Идеалната система за топлоизолация е съставена от два слоя, които имат:

- висок специфичен термичен капацитет и висока плътност;

- висок топлоизолационен капацитет и ниска плътност (базалтова вълна);20180625 RWNA PHO 246

Температурното амплитудно затихване описва колко колеблива е температурата на вътрешната повърхност, спрямо външната повърхност. Стойност от 10 означава, че външната повърхност има температурни колебания 10 пъти по-големи от вътрешната повърхност. Например ще се изметят температури навън от 15 ° C до 35 ° C  и вътре от 24 ° C до 26 ° C (20 ° C / 2 ° C = 10). Тази стойност трябва да бъде възможно най-висока. Добрите стойности са с коефицент 20 или по-високи.

Error rendering content