Здраве
Качество на живот
Акустични възможности
Устойчивост
Урбанизация
Шумово замърсяване

Как да се възползвате от акустичната изолация, за да спрете шумовото замърсяване

Без значение дали го осъзнават или не, много хора, особено тези живеещи в големи градове, са изложени на шумово замърсяване. Очаква се техния брой да се повишава в бъдеще, поради повишената нужда от мобилност и урбанизацията.

Основните източници на шумово замърсяване са транспорта, строителните дейности, хората и силната музика. Много хора обаче не си дават сметка, че шумовото замърсяване е проблем въздействащ върху здравето им. Според констатации на Световната здравна организация, шумът е втората по значимост причина за здравословни проблеми. Продължителното излагане на шум може да причини смущения в съня и хронична раздразнителност. Освен това той допринася за исхемична болест на сърцето и преждевременна смърт.

Изолацията се явява един от основните и най-практични начини за намаляване на шумовото замърсяване в домовете и нежилищните сгради. Може да спрете вредното въздействие на шума и да си осигурите комфорт в пространствата, които обитавате, като изберете подходящи материали за неговото смекчаване. 

Избор на акустична изолация

Преди избора на акустична изолация обаче е важно да определим източниците на шумово замърсяване и начина по-който се разпространяват и достигат до нас. Източниците на шум в близост до сградата имат съществен ефект върху избора на тип материал, особено при акустичната изолация.

 Най-честите точки на пропуск на шум са прозорците, покрива, вратите и стенните. Значително може да ограничите нивото на шум, чрез монтиране на подходяща акустична изолация във фасадата на сградата и покрива. И въпреки че, по-голямата част от шума обикновено се блокира от стените и покривните системи, бетонът сам по себе си не е достатъчен за контролиране на външните условия.

Каменната вата е особено подходяща за намаляване на шумовото замърсяване. Тя осигурява допълнителен акустичен комфорт и поддържа топлинните характеристики. За намаляване на шума между съседни пространства, като например офиси и апартаменти,  може да се монтират изолационни плоскости, ролки, батове или гранули. Изграждането на окачен таван представлява добра възможност за инсталиране на акустична изолация.