Приказка за камъка

Нашето наследство

Приказка за камъка

80th_logo

2017 г.

80-ти рожден ден

Това е годината, в която ние от ROCKWOOL Group честваме 80 години, откакто нашите основатели за пръв път са произвели каменна вата в Хедехусене, Дания, където и до днес се намира нашата централа. Приемственост като тази е необичайна в света на бизнеса. Защо бизнесът ни е успешен толкова години? Защото откакто сме създадени, ние имаме една единствена цел – да отключим уникалните сили на камъка, за да обогатим съвременния начин на живот. Всичко, което правим, е организирано около тази амбиция.

2015 г.

Идва нов Генерален директор

Назначаването на Йенс Биргерсон за Генерален директор на ROCKWOOL Group бележи възобновяване на вниманието към ефективността на бизнеса, в това число последващо стартиране на широкообхватна програма за трансформиране на бизнеса с цел изясняване на ролите и отговорностите, намаляване на вътрешноведомствената усложненост, използване на нашите мащаби и силни страни чрез прилагане на най-добрите практики и още по-подчертано ориентиране към клиентите. През 2016 г. Групата даде старт на своята нова Цел: Да освободим естествената сила на камъка, за да обогатим съвременния начин на живот. Целта очертава ангажиментите и приноса на ROCKWOOL Group към обществото. Ние сме отдадени на това да дадем възможност на всички да се издигнат до висотата на предизвикателствата на развитието при съвременния начин на живот. Използвайки камъка, един от най-изобилните природни ресурси в света, ние можем да упражним трайно въздействие в продължение на поколения. Като се започне от класните стаи и се стигне до стадионите, от земята до монументалните сгради, хората имат нужда от пространство, за да имат големи мечти и да работят за реализирането на тези мечти, правейки света по-добро място за всички.

Eelco van Heel - was appointed Deputy Group President and head of the Executive Committee in 2001

2010 г.

Разрастване в Русия и Америка

През 2010 г. беше придобита руска фабрика в Троицк, а също беше закупена азиатска фирма за изолация от австралийската група CSR Ltd. През същата година беше доразвит бизнеса с ETICS (External Thermal Insulation Composite System - комплексна система за външна топлоизолация), а през 2011 г. беше придобит FAST, полски производител на замазка за ETICS. През 2012 г. беше построена нова фабрика в Елабуга, Русия, а през 2014 г. бяха придобити американският производител на таванни решетки Chicago Metallic и германският собственик на системата ETICS – HECK Wall Systems. През 2014 г. бяха построени съвършено нови производствени мощности в Мисисипи (САЩ), а през 2017 г. беше обявено, че ще се строи втори завод за производство в Западна Вирджиния (САЩ)

To be updated

2001 г.

Потвърдена безопасност и безвредност за здравето на продуктите ROCKWOOL

През 2001 г. международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира изолацията от скална (каменна) вата в Група 3: не може да бъде класифицирана като канцерогенна за хората. Това се отнася както за стари, така и за нови високотемпературни влакна. IARC (институт за изследване на рака при Световната здравна организация) направи преоценка на хилядите съществуващи изследвания за въздействието на произвежданата или използвана каменна вата върху здравето. Поради високата си биоразтворимост, влакното, което се използва в изолационните материали от каменна вата ROCKWOOL, получи положителна оценка - без канцерогенно действие.

To be updated

2000 г.

По-нататъшно разширяване на ROCKWOOL Group

През 2000 г. беше придобита фабрика в Малака, Малайзия и беше пусната в експлоатация съвършено нова фабрика в Капаросо, Испания. През 2004 г. беше извършена покупката на фабриката Isolyth в Унгария и бяха придобити сгради във Виборг в Русия с цел изграждане на завод за производство. През 2005 г. беше взето решение за изграждане на съвършено нов завод в Хърватия. Година след това, през 2006 г., беше открита новата фабрика в Чигачице, Полша, а през 2008 г. беше взето решение за изграждането на нова фабрика в Гуджара, Индия.

RockWorld imagery, The big picture, water,  factory, sky

1992 г.

Фокус върху енергийната ефективност

Протоколът от Киото беше първото международно споразумение, с което те се ангажират с намаляване на емисиите на парников газ по държави. Киото възникна като допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), което беше подписано от почти всички държави на срещата през 1992 г., по-известна като „Среща на върха за Земята“. Това беше ключов момент в историята на ROCKWOOL, който доведе до осъзнаване как изолацията може да допринесе за значително намаляване на емисиите на CO2. То сложи началото на дебат в ЕС за това как да се намали консумацията на енергия и зависимостта от енергия. Резултатът беше изготвянето на документ на ЕС, представен през 2000 г., който за първи път документира, че 40,3% от общата консумация на енергия в съюза идва от сградите.

To be updated

1992 г.

Стратегически фокус върху лидерска позиция в технологиите и научноизследователската и развойна дейност

През 1992 г. беше създаден отдел HQ Group Technology, който отговаря за глобалното координиране на производството, околната среда, инвестициите, логистиката, научноизследователската и развойна дейност, нормативите и стандартите, патентите и проектирането – всичко, което има отношение към проектирането и изработването на оборудване за производство, производствени линии и заводи. Това стабилизира фундамента за силно глобално лидерство на ROCKWOOL в областта на каменната вата.

To be updated

1996 г.

ROCKWOOL Group става регистрирана на борсата компания

През 1996 г. ROCKWOOL International е регистрирана на борсата компания в Nasdaq Копенхаген. Акциите на компанията са регистрирани в два класа – ROCKWOOL A и ROCKWOOL B. Всяка акция A носи 10 гласа, а всяка акция B носи един глас. Днес ROCKWOOL Foundation притежава 23 процента от ROCKWOOL Group, което я прави най-големият акционер.

To be updated

1999 г.

Разрастване на изток и по-далече

През 1999 г. е придобита фабриката в Русия край Москва; през същата година са придобити канадската фабрика в Гранд Форкс и италианската фабрика в Сардиния (която в последствие е затворена). Преди разширяването в Русия, през 1991 г. е придобита фабриката в Източна Германия. През 1993 г. и 1995 г. са придобити две фабрики в Полша, в Чигачице и Малкиния; през 1997 г. е придобита фабрика в Гоганфа, Унгария, а през 1998 г. е закупена фабрика в Бохумин, Чешката република. През 1992 г. започва производството на Rockfon в Сен-Елоа-ле-Мин, Франция, а през 1997 г. е основана Rockdelta, която предлага решения за контрол на вибрациите и шума.

rockwool_fonden

1981 г.

Фондация ROCKWOOL

През 1981 г. Клаус Келер и неговите братя и сестри основават фондация ROCKWOOL. Всеки от тях включва част от собствените си авоари, за да може Фондацията, която до тогава притежава 25 процента от всички акции, да се превърне в мажоритарен акционер и да има най-силно влияние в бъдещото развитие на ROCKWOOL Group. Фондацията е независима и финансово самоиздържаща се организация, чиято цел е да генерира знание, което може да помогне за решаване на някои от проблемите на обществото днес. Тя постига това чрез независими научни изследвания на социалните и икономическите проблеми, и чрез предприемане на практически оперативни мерки. Конкретен фокус на Фондацията са проблемите, свързани с устойчивостта на обществото и неговото благоденствие. Проучванията се провеждат както от научно-изследователското звено на фондация ROCKWOOL, така и от специализирани външни изследователи, а практическите оперативни мерки се управляват от звеното за оперативни мерки на Фондацията.

To be updated

1980 г.

Ново поколение влакна от каменна вата

През 1982 г. бяха създадени влакна с още по-висока температурна устойчивост, осигурявайки основата за днешната високотемпературна, биоразтворима каменна вата. За новата разработка са използвани високотемпературните свойства на влакното Spinrock, разработено през 70-те години на миналия век, за налагане на нови стандарти на пазара.

To be updated

1985 г.

Водещи в иновациите

CONROCK A/S е основана през 1985 г. за създаването на радикални иновации и за да служи за инкубатор на идеи - малка, гъвкава организация за разработване и предлагане на нови продукти отвъд топлоизолацията. Сред нововъведенията на CONROCK са продуктовата линия Conlit, която се използва за противопожарна защита в сгради, и Rocklit, панел с висока плътност, който днес се предлага като Rockpanel. И двете са в основата на успешни продуктови линии и бизнеси. Освен това, през 1985 г. производството на влакното Spinrock е преместено в Холандия, а по-късно е основана отделна фирма Lapinus Fibres (днес Lapinus). Днес номенклатурата от продукти Lapinus включва някои от най-новите решения за справяне с предизвикателствата на съвременното общество, напр. управлението на водните ресурси в градовете.

To be updated

1980 г.

Формовани компоненти Rockform

От 1981 до 1988 г. ROCKWOOL Group предлага и формовани компоненти по поръчка с наименованието Rockform за приложения като шумоизолация на прахосмукачки, изолация на горещи предмети във фурни на природен газ и вградено осветление в кораби. Наученото в това направление на бизнеса е използвано за разработване на други приложения на ROCKWOOL Group, в това число акустични тавани, фасадни облицовки и решения за хидропонно отглеждане.

To be updated

1987 г.

Том Келер става Генерален директор

През 1987 г. Том Келер е назначен за Генерален директор, наследявайки баща си като Управляващ директор на ROCKWOOL International A/S. Като Генерален директор, а на по-късен етап като Председател на борда, Том затвърди ролята на ROCKWOOL като глобална фигура в бизнеса с изолации, когато Групата започна да изгражда бизнеса си и в Русия и Азия. Броят на държавите с производствени мощности на ROCKWOOL нарасна от шест на 14 по време на 17-те години работа на Том като Генерален директор, проправяйки пътя към по-нататъшно развитие и географско разширяване на бизнеса.

To be updated

1980 г.

Разширяване в Европа и Северна Америка

През 1980 г. е основана ROCKWOOL Isolation S.A. с офис по продажбите в Париж и фабрика в Сен-Елоа-ле-Мин, а през 1985 г. е придобита фабриката в Хилтруп, Германия и е открит офис по продажбите в Австрия. През 1989 г. са открити офиси в Италия и Испания. През 1988 г. е основана ROXUL Inc. в Торонто, Канада. През следващите години са построени още четири фабрики в САЩ и Канада, и глобалната позиция на ROCKWOOL беше значително повишена. С пет фабрики и 1000 служители ROXUL става най-големият производител на каменна вата в Северна Америка, като предлага усъвършенствана строителна изолация, промишлени и технически решения.

Development meeting 1985

1970 г.

Постоянно обновяване

Постоянното оптимизиране на технологията за минерални влакна ROCKWOOL и стремежът към нови идеи винаги са били основни приоритети в организацията за научноизследователска и развойна дейност на Групата. През 70-те години това доведе до разработването на влакно, което можеше да замени азбеста за подсилване на материали и продукти от рода на битум, бои, лепила и скоби. Пуснат на пазара през 1974 г., Spinrock Fibres беше радикално нововъведение за 70-те години, демонстрирайки как търсенето на по-здравословни, по-устойчиви и по-екосъобразни продукти винаги е било част от ДНК-то на ROCKWOOL.

To be updated

1970 г.

Основана е ROCKWOOL International A/S

През 1976 г. е основана ROCKWOOL International A/S като холдингова компания за цялата Група през десетилетие, в което бизнесът ни се разви и разшири значително. През 1970 г. са придобити 50% от акциите на Nederlandse Steewolfabrik в Рурмонд, Нидерландия, като останалите 50% са закупени през 1975 г. През същата година 50% от акциите в ROCKWOOL AB са продадени на шведската държава, която вече е притежавала останалите 50%. През 1977 г. започва работа фабриката в Дунсе, а през 1978 г. са основани дъщерните дружества Grodania и Rockfon. В края на десетилетието, през 1979 г. е основана ROCKWOOL Limited в Бридженд, Обединено кралство.

To be updated

1978 г.

Том Келер – следващото поколение поема щафетата

Том Келер беше назначен за Директор по нововъзникващи предприятия през 1978 г. и стана Генерален директор през 1987 г. – длъжност, която той заемаше до 2004 г., когато Елко ван Хейл беше назначен за Главен директор по производството като част от плана за управление на приемствеността. Том стана Председател на борда през 2004 г. Преди да постъпи в ROCKWOOL Group през 1978 г., Том Келер е работил в няколко компании след завършване на образованието си на строителен инженер, включително създаване на Ecoterm, негова собствена предприемаческа компания, в партньорство с Келд Йепсен. Том изигра важна роля при установяването на ROCKWOOL Group в Канада и първите ни истински стъпки на пазара на изолация от каменна вата в Северна Америка.

To be updated

1970 г.

Кръгово мислене

Разработването на влакната Spinrock в началото на 70-те години, които помогнаха на промишлеността да замени азбеста, доведе до създаването на концепцията за рециклиране на ROCKWOOL. Работниците в завода в Хедехусене установиха, че старите продукти от каменна вата могат да се рециклират, ако се смелят и се смесят във вид на брикети. Първите брикети са произведени през 1978 г. за Spinrock, а през 1979 г. този процес е изпитан и приложен в завода в Хедехусене, полагайки основата на една всеобхватна концепция за „цикличност“. Рециклирането на собствените производствени отпадъци на ROCKWOOL Group се разширява още през следващите години и включва проекти за рециклиране на външни строителни отпадъци и такива от разрушаване на сгради.

To be updated

1970 г.

Демонстрационни проекти

Построени по време на втората петролна криза от 1978-1980 г., нискоенергийните изпитателни къщи в Хьортекер, Дания показаха, че при високо майсторство, внимателно проектиране и добра изолация използването на енергия в една сграда би могло да се намали до една десета от съвременните стандарти. ROCKWOOL Group беше основен участник в този проект.

TBS (In translation)

1962 г.

Основана е I/S Kähler & Co; разширяването продължава

През 1962 г. е основана I/S Kähler & Co с пълна или частична собственост върху компании с ограничена отговорност в Дания, Норвегия, Швеция и Германия. По-късно през същото десетилетие разширяването продължава с придобиването на фабрика в Мос, Норвегия през 1965 г. и пускането в експлоатация на съвършено нова фабрика във Вамдруп, Дания през 1966 г. Три години по-късно през 1969 г. компанията подписва лицензионно споразумение с FLUMROC AG от Швейцария и придобива 26 процента от нейните акции.

Jens Nørgaard - personal assistans to Claus Kähler. He was deeply involved in the proposal of splitting up the company in the early 1960s.

1962 г.

Фамилията Келер поема еднолична отговорност за бизнеса на ROCKWOOL

През 1962 г. фамилиите Келер и Хенриксен се споразумяват да се разделят и основават две нови компании. Йенс Ньоргаард, който по-късно става Генерален директор на ROCKWOOL Group, предлага нова структура на компанията, като дейността на ROCKWOOL да се обедини в една група, а всички останали – кариери за пясък, бизнесът с газобетон и плочите от Хасле – в друга група. Впоследствие фамилията Хенриксен избира предпочитаната от тях група и съответно дейността на компанията е разделена. На 1 януари 1962 г. името е променено на I/S Kähler & Co., като фамилията Келер поема еднолична отговорност за бизнеса на ROCKWOOL.

Grodan & Rockfon logo

1960 г.

Основани са Rockfon и Grodan

Продуктите за акустична изолация, които се предлагат с марката Rockfon, са пуснати на пазара през 1962 г. и прерастват във втория по големина бизнес в портфолиото на ROCKWOOL. През 1968 г. сътрудничеството със специалиста по градинарство O. Баге Олсен води до разработването на каменна вата като среда за отглеждане в бранша на професионалното градинарство въз основа на принципа на прецизното отглеждане. Основан през 1969 г., бизнесът с Grodan е активен и до днес в повече от 60 държави по света.

To be updated

1968 г.

Силата на партньорството

На 2 април 1968 г. специалистът по градинарство O. Баге Олсен от Датския университет по земеделие (Landbohøjskolen) в Копенхаген се среща със служителите от ROCKWOOL Свейн Мелхус, Хелге Хойер и Й. Скьолд Петерсен, за да обсъдят употребата на каменна вата като добавка към торфен мъх. В продължение на много години О. Баге Олсен е изследвал връзката между камъка и реколтата, установявайки, че растенията се развиват особено добре в райони с повече базалт в почвата. Съвместен проект за развитие и изпитателна програма, в която участва производителят на краставици Виго Нилсен полагат основата за развитие на бизнеса с Grodan.

Claus Kähler later to be CEO for 24 years, was employed in 1948.

1958 г.

Клаус Келер – 22 години като Генерален директор

Клаус Келер започва кариерата си през 1948 г. като ръководител на производството на каменна вата, газобетон и кариерите за чакъл. По това време в Хедехусене работят 82 души, като всички дейности се управляват от една организация. През 50-те години Клаус създава отделни производствени единици и полага основата на бъдещия печеливш растеж – през това десетилетие оборотът в Дания се увеличава от 2,5 милиона датски крони на 20 милиона датски крони, а технологичният потенциал се разраства значително. През 1958 г. Клаус Келер става Генерален директор на Henriksen & Kähler, като заема длъжността 22 години.

To be updated

1952 г.

За първи път се използва технология за изтегляне на влакна

През 1952 г. ROCKWOOL получи лиценз от Джонс Манвил в САЩ за използване на машини за изтегляне на влакна. За новия процес се използвал диабазов камък вместо шлака, при който се получават по-малко късове (малки парченца камък, които не са изтеглени във влакна), по-ниска плътност и по-здрави влакна. Резултатът е вата със значително по-високо качество и хомогенност. През 1953 г. е въведена машината за изтегляне с 4 колела, която драстично увеличава потенциалната производителност, като нараства от 0,6 тона на час в началото на 50-те години до над 20 тона на час днес. 1954 г. се превърна в повратна точка, тъй като производството с добавено свързващо вещество потръгна гладко и броят на произведените плочи надмина продуктите от шити подложки. Подложките обаче продължаваха да бъдат важна част от номенклатурата от продукти и през 1959 г. ROCKWOOL получи патент за ламелни подложки за изолация за тръби.

ROCKWOOL Laboratory management 1963

1957 г.

Открит е инженерно-техническият отдел на ROCKWOOL

Задълбочените познания за технологиите винаги са били от важно значение за успеха на ROCKWOOL. За надграждане върху тази основа компанията създаде свой инженерно-технически отдел с петима служители в Хедехусене.

To be updated

1954 г.

Географско разширяване

През 1954 г. ROCKWOOL основава първото си дъщерно дружество извън Скандинавия – в Германия. През 1958 г. централата се премества от Корсьор в Хедехусене и разширяването продължава през 1959 г. с откриването на втора фабрика в Трондхайм, Норвегия.

Inspector Jørgensen

1940 г.

Инспектор Йоргенсон, рационализатор

През Втората световна война инспектор Йоргенсон намерил нови начини за справяне с недостига на суровини. За да не спира производството, той заместил маслото с торфени брикети, използвал обезмаслено мляко вместо масло за отблъскване на водата и заменил памука с хартиен канап за шиене на подложки от каменна вата.

Verner Palmqvist - started in 1941 at the age of 24 as an electrician and retired 44 years later as Vice President of Research & Development. The photo shows him next to one of the productions lines in Hedehusene ind 1958.

1941 г.

Вернер Палмкуист, рационализатор

Работил в ROCKWOOL от 1941 до 1985 г., Вернер Палмкуист постъпи като електротехник и впоследствие стана Технически директор и началник на отдел Научноизследователска и развойна дейност. В рамките на кариерата си той участва в някои от най-значимите разработки на групата. Вернер беше повишен в Технически директор след участието си в успешния преход от продухана с пара вата към предена каменна вата. Неговото любопитство и експерименти доведоха до използването на свързващо вещество и до прехода от влакнеста каменна вата към широката гама продукти, която познаваме днес.

Factory workers 1940

1948 г. -

Свързващото вещество разширява потенциала на каменната вата

ROCKWOOL получава лиценз от Baldwin Hill за добавяне на свързващо вещество към каменната вата, което прави възможно разработването на продукти с добра устойчивост на размерите. Тази промяна значително разшири номенклатурата от продукти на ROCKWOOL, създавайки основа за днешната разнообразна гама от продукти.

Gustav Kähler (Partner: 1916-1958)

1948 г. -

Густав Келер, инженер и ръководител

През 1948 г. Густав Келер е назначен за Управляващ директор на I/S Henriksen & Kähler, а неговият син Клаус Келер става Заместник директор, отговарящ за производството. Десет години след това Клаус Келер става Генерален директор. Густав започва кариерата си в компанията на баща си I/S H.J. Henriksen and V. Kähler през 1915 г. като строителен инженер, много преди да започне производството на каменна вата. Наследявайки баща си като партньор през 1916 г., той играе жизненоважна роля за географското разрастване на бизнеса, както и в нови области, в това число в областта на каменната вата.

The wool chamber in the late 1930s.

1935 г.

Лицензирано е производството на каменна вата

I/S Henriksen and Kähler придобива лиценза за производство на каменна вата в Дания, Норвегия, Швеция и Германия от Baldwin-Hill, базирана в Ню Джърси, САЩ. Производственият процес, който на времето се е базирал на продухани с пара влакна, се е прилагал за изработване на влакнеста вата и продукти от шити подложки. 17 години по-късно е въведен по-ефективният и разнообразен производствен процес за предена вата.

Finn Henriksen was on a study tour to the US and saw a good opportunity to use the company's stone deposits for stone wool production.

1935 г.

Фин Хенриксен, вдъхновен от едно опознавателно пътуване

Синът на [индустриалеца] Х.Й. Хенриксен, Фин Хенриксен видял как се произвежда каменна вата по време на опознавателно пътуване до САЩ. При завръщането си в Дания той постъпил в I/S Henriksen and Kähler, основана от баща му и Валдемар Келер, която инвестирала 5000 щатски долара за придобиване на лиценз за технологията за каменна вата от Baldwin-Hill. Била положена основата за производство на каменна вата на ROCKWOOL Group.

Production at the Factory in Hedehusene late 1930.

1937 г.

Производство на каменна вата в Дания

Започва работа заводът за каменна вата в Хедехусене, Дания. Той изгаря през 1938 г., но е построен отново още същата година. Пак през същата година започва производството на минерална вата ROCKWOOL в Шьовде, Швеция и в Ларвик, Норвегия. До 1939 г. производството нараства до 2000 тона годишно само в Хедехусене.