benefits, forest, trees, tree, sustainability, industrial, marine, offshore

Открийте 7-те предимства на камъка

Освобождаване на естествената сила на скалата

Има нещо интересно, уникално в превръщането на изобилен природен ресурс в продукти, които подобряват съвременния начин на живот. И нашето търсене не е приключило; има много аспекти за откриване. ROCKWOOL използва 7-те предимства на камъка, за да създаде продукти, отговарящи на най-актуалните предизвикателства.

Girl climbing rocks

01

Огнеустойчивост

Устойчив на температури над 1000 ° C.

В ограничени градски райони все повече хора работят и строят къщите си във високи сгради. Тези структури могат да бъдат невероятни решения за справяне с проблема за безопасното жилище за нарастващо население.

02

Цикличност

Материал за многократна употреба и рециклируемост

Каменната вата е една от най-изобилните суровини на планетата. За да можем да запазим ресурсите, ние сме разработили нашата технология по начин, който ни позволява да използваме отпадъци от други отрасли като алтернативна суровина.

03

Устойчивост

Подобрени характеристики и по-голяма устойчивост при по-ниски температури.

Прилагайки 7-те силни страни на камъка във всичко, което правим, нашето предизвикателство е да изградим дългосрочно устойчиви сгради, които могат да подкрепят нашите жизнени потребности сега и в бъдеще.

04

Акустични свойства

Каменната вата блокира, абсорбира и намалява звука.

От железопътните до трамвайните линии, от пътищата до летищата оптималната инфраструктура е от решаващо значение за градския живот, който може да бъде много шумен. Наземните вибрации, шумът от трафика - да не говорим за замърсяването от човешки шум - всички те оказват значително негативно влияние върху комфорта ни, особено в гъсто населените райони.

05

Топлинни свойства

Каменната вата пести енергия, като поддържа оптимална температура и климат на закрито.

Поддържането на температурата може значително да намали разходите за отопление, охлаждане и вентилация, както може да намали и въглеродния отпечатък на сградата. Тя помага да постигнем по-добри и здравословни условия на живот и труд, особено в градска среда.

06

Естетика

Камъкът съчетава единство на техническите характеристики с естетически предимства.

Когато работят и живеят в естетически приятни пространства, хората се чувстват комфортно и мотивирани. Средата, в която хората се радват да прекарват време, може да подобри социалното сближаване и да създаде безопасни и здравословни квартали.

07

Свойства на водата

Управление на нашия най-ценен ресурс

Нарастващото население изисква повишено производство на храни, а изменението на климата повиши нуждата от защита от наводнения. Каменната вата може да бъде проектирана така, че да поема или отхвърля водата според нуждите, но и да я рециклира когато се използва в оранжерии, като по този начин решава серия от проблеми с управлението на водата.

Ние използваме 7-те предимства на скалата, за да отговорим на големите предизвикателства на света

Тестовите серии на Rockwool