Изследователския център на фондация ROCKWOOL е една от организациите за социални и икономически проучвания в Дания, които се ползват с най-висока степен на доверие.

Изследователски център

Научно-изследователското звено на фондация ROCKWOOL е една от най-доверените институции за социални и икономически проучвания в Дания.

Изследователски център
RockWorld imagery, Modern living, child, present, family, Christmas
Изследователския център на фондация ROCKWOOL е една от организациите за социални и икономически проучвания в Дания, които се ползват с най-висока степен на доверие.

Нашите брандове

Нашите продукти са разнообразни и всички те допринасят за формирането на кръгова икономика, повишавайки ефективността на ресурсите и способствайки подобряването на безопасността, здравето и благосъстоянието на тези, които използват нашите продукти.