Video thumbnail 7sos landing pages, Fire resilience

Огнеустойчивост на температури над 1000 ° C.

В ограничени градски райони все повече хора работят и живеят във високи сгради. Каменната вата може да бъде невероятно решение за справяне с проблема за изграждане на безопасна жилищна среда за все по-нарастващото население.

Вижте повече

Вижте и другите тестове на Rockwool