Handvatten voor circulair bouwen

De Nederlandse overheid heeft besloten dat de Nederlandse economie in 2050 circulair dient te zijn. Ambitie is dat al in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd is. Ook de bouw gaat circulair, maar hoe doe je dat? Wat is circulair eigenlijk en wat is er nu al mogelijk?

Circularity, webinar, nl

Prof. dr. Jacqueline Cramer

Hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht

In het webinar licht Jacqueline Cramer haar 10R model voor circulariteit toe. Vanuit marketing-oogpunt is het voor veel bedrijven interessant om het label ‘circulair’ ergens op te kunnen plakken, maar het 10R model wordt breed gezien als een integrale benadering van circulariteit. Het model benoemt verschillende niveaus van circulariteit en maakt duidelijk welke niveaus de meeste impact hebben op de circulaire economie.

Jaqueline Cramer, portrait

Ir. Hans Spronken

Manager Public Affairs & Technical Support, ROCKWOOL

In het webinar gaat Hans Spronken in op het 10R model toegespitst op rotswol. Isolatiematerialen spelen een belangrijke rol in duurzaamheid vanwege de beperking van energieverbruik, maar hoe duurzaam en circulair is rotswol nu eigenlijk zelf en hoe duurzaam is het productieproces van ROCKWOOL?

Hans Spronken, portrait

Mr. Esther Donders

Procurement Director, Heijmans

In het webinar laat Esther Donders zien hoe circulair bouwen in de praktijk werkt en wat er al wel en niet mogelijk is. Aan de hand van concrete voorbeelden geeft ze inzicht in de daadwerkelijke stand van zaken en ontwikkelingen op dit gebied.

Esther Donders, portrait