denk breder, akoestiek, cavity campaign, acoustics, architect,  construction worker

Bescherming tegen lawaai uit aangrenzende gebouwen
De eisen voor geluidisolatie tussen aangrenzende gebouwen zijn opgenomen in NBN S01-400-1 voor woningen en woongebouwen, in NBN S01-400-2 voor scholen en in NBN S01-400 voor overige gebouwen zoals kantoren, hotels of ziekenhuizen. De spouwmuurconstructie speelt hierbij een belangrijke rol, vooral bij de aansluiting met de vloer en de muur die twee woningen scheidt. Zonder de juiste geluidabsorberende isolatie is flankerende geluidoverdracht tussen beide woningen mogelijk. Met ROCKWOOL spouwmuurisolatie wordt dit probleem geminimaliseerd. Spouwresonanties worden uitgesloten en
omloopgeluid verminderd.

Speaker, sound, noise - large png