© Orelia Zorg

Mark Bollen van Univarchitecten uit Neerpelt zweert bij isolatieproducten van ROCKWOOL. Bij voorkeur adviseert hij opdrachtgevers in de vastgoedwereld om rotswol toe te passen in de bouwkundige schil en vloeren. Vooral de brandveiligheid en akoestische waarden van ROCKWOOL-isolatie spreken tot zijn verbeelding. “Dan bestaat er eigenlijk geen beter isolatiemateriaal.”

Univarchitecten bv is meer dan alleen een architectenbureau dat esthetische ontwerpen maakt van residentiële woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Vaak treedt het bureau op als projectverantwoordelijke of als gedelegeerd bouwheer. Dat betekent onder meer dat Univarchitecten namens de opdrachtgever de contractvorming verzorgt naar haar partners en uitvoerende partijen en daarbij een bepaalde bouwkundige engineering voorschrijft of hanteert. “Duurzaamheid en hoge bouwfysische prestaties spelen daarbij een belangrijke rol”, vertelt de architect,“ omdat we vaak ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de ontwerpkeuze en de nazorg in het beheer en onderhoud van het gebouw. Het gaat erom een goede balans te vinden in het maken van duurzame keuzes en een degelijke kosten/batenverhouding. We hanteren een aantal criteria, zoals de mate van recycleerbaarheid van gebruikte bouwmaterialen en in hoeverre een gebouw snel aanpasbaar is naar een andere functie. Dat betekent zoveel mogelijk duurzaam en demontabel bouwen. Uiteraard kijken we kritisch naar energiebesparende bouwmaterialen en -methodes.”

1/1
Qua akoestiek en brandveiligheid bestaat er geen beter isolatiemateriaal

Mark Bollen

van Univarchitecten
1/2

In dit project toegepaste producten

Ontdek een aantal ROCKWOOL services