VVS

Kanalbatts 65

ROCKWOOL KanalBatts 65 är en fast och styv skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten har god isoleringsförmåga och god formstabilitet som därmed ger god bärande- och tryckstyrka. Skivans ovansida är belagd med ett stapelfiberskikt.
Back
Back

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet W/m∙K λ-värde beräkning: λ(Tₘ)=3,362 x 10⁻² + 1,439 x 10⁻⁴ · tₘ + 4,993 x · 10⁻⁷ · tₘ²
Värmekonduktivitet (EN 12667) λ (10°C) (W/m∙K) 0,035
Värmekonduktivitet (EN 12667) λ (50°C) (W/m∙K) 0,042
Värmekonduktivitet (EN 12667) λ (100°C) (W/m∙K) 0,053
Värmekonduktivitet (EN 12667) λ (150°C) (W/m∙K) 0,066
Thermal Conductivity (λ) (to 200°C) (W/m.K) 0,082
Värmekonduktivitet (EN 12667) λ (220°C) 0,089
Brandklass A2
Reaktion på brandrökdensitet (EN 13823) s (klass) s1
Reaktion på branddroppar (EN 13823) d (klass) d0
Tjocklekstolerans (EN 823) (15-49 mm) T (klass) T3
Tjocklekstolerans (EN 823) (50-200 mm) T (klass) T4
Maximal servicetemperatur (EN 14706) ST(+) (°C) 250
Appliceringstemperatur °C Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. På beläggningssidan max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.
Specifik värmekapacitet (EN 10456) cₚ (J/kg∙K) 1030
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka
Tillbaka

Godkännande

Produktstandard EN 14303:2015
Prestandadeklaration DOP-510932
Intyg nr. 1073-CPR-137-3
Beskrivningskod (15-49 mm) MW-EN14303-T3-ST(+)250
Beskrivningskod (50-200 mm) MW-EN14303-T4-ST(+)250

Sortiment

Artikel nr. Emballage Densitet (ca.) (ρ ≈) Längd Bredd Tjocklek Försäljningsenhet m²/Paket m²/Pall Styck Styck/Paket styck/Pall Paket/Pall
kg/m³ mm mm mm
87831 Maxipack 100 1200 600 30 Pall 7,2 57,6 80 10 80 8
87832 Maxipack 65 1200 600 50 Pall 4,32 34,56 48 6 48 8
87833 Maxipack 65 1200 600 100 Pall 2,16 17,28 24 3 24 8

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

documents

 

 

pdf
icon
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

pdf
icon
Etikettinformation
Etikettinformation

pdf
icon
Leverantörens bruksanvisning
Leverantörens bruksanvisning

pdf
Back