ROCKWOOL ökar återvinningen med genomskinliga förpackningar

4 mars 2024

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten ROCKWOOL förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85 %.”Minskad klimatpåverkan är viktigare än stark profilering och det är vi övertygade om att våra kunder håller med om”, kommenterar Christian Kofod, Hållbarhetschef på ROCKWOOL Nordics.

ROCKWOOLs rödvita förpackningar har länge varit en välkänd syn på byggarbetsplatser runt om i Sverige, men det kommer det bli ändring på framöver. Plastförpackningarna har nämligen uppdaterats och kommer från och med nu vara genomskinliga med endast 10 % tryck.

Syftet med förändringen är att minska mängden färg och på det sättet öka möjligheten att återvinna förpackningarna till produkter med bredare användningsområde än innan. ROCKWOOL uppnår nu RecuClass-klassificering B, som innebär att förpackningarna är kategoriserade med 85 % återvinningsbarhet*.

"Vi arbetar målinriktat med att minska vår miljöpåverkan och därför är det naturligt att vi även gör en insats kring förpackningarna av våra produkter”, säger Christian Kofod.

Att förändra förpackningarna är ett komplext arbete där många krav ställs på både funktion och kvalitet.
”Möjligheten till återvinning av plasten får inte ske på kompromiss av de krav som förpackningen måste uppfylla. Vi måste fortsatt kunna säkerställa att produkterna når kunderna oskadda och att de kan hållas skyddade på byggarbetsplatsen” förklarar Christian.

Därför ställer ROCKWOOL höga krav på förpackningarna, oavsett om det handlar om hantering, transport eller klimatavtryck. Utifrån dessa krav har företaget varit noggranna med att utveckla en lösning som inte bara är hållbar och återvinningsbar utan även slitstark och effektiv.
"Initiativet är en fortsättning på tidigare genomförda åtgärder på förpackningssidan, där ROCKWOOL bland annat har tagit fram en tunnare folie till våra produkter samt kunnat minska mängden folie runt byggisoleringsskivor med 25%, tack vare en ny kompressionsteknik”, berättar Christian.

Redan nu kan de genomskinliga förpackningarna ses på svenska byggarbetsplatser. Christian är noga med att betona att ROCKWOOL alltid jobbar med nya utvecklingsprojekt, där de uppdaterade förpackningarna bara är en del.
”Hållbarhetsarbetet får aldrig stanna av. Som producerande verksamhet finns det alltid mer att göra för att minska klimatavtrycket”, avslutar Christian.

Läs mer om ROCKWOOL Nordics hållbarhetsarbete på Hållbar produktion. Där finns även information om skiftet till fossilfria energikällor vid de nordiska fabrikerna.