Solpaneler fyller en viktig funktion när vi ska ställa om mot ett mer hållbart energisystem. Fördelarna är många, men det finns också risker, framför allt kopplat till brand.

Vi samlade tre experter inom brand, försäkring och elinstallationer för att diskutera vad aktörer inom byggbranschen bör tänka på när de jobbar med solpaneler.

  • Därför är brandrisken allvarlig
  • Goda råd från försäkringsbolaget
  • Åtgärder för säkrare tak med solpaneler

Våra experter delade med sig av erfarenheter och gav konkreta råd. De svarade också på frågor från er som deltog.

Solpaneler


Intresset för att installera solenergi på taket har ökat kraftigt de senaste åren.

Cecilia Axelsson, external expert
Elsäkerhetsexpert

Cecilia Axelsson

Cecilia är civilingenjör med lång erfarenhet av elsäkerhet och som expertrådgivare. Genom branschorganisationen Installatörsföretagen representerar hon tusentals medlemsföretag som ska utföra solpanelsinstallationer. Hon kommer prata om vikten av att använda auktoriserade, seriösa aktörer vid installation av solpaneler samtidigt som hon kommer ge viktiga råd till takentreprenörer och andra inom byggsektorn.

Sunpanels and fireseminar, RW-SE
Riskingenjör Länsförsäkringar i Jönköping

Johan Rönmark

Johan är brandingenjör och har över 15 års erfarenhet från arbete inom räddningstjänsten med förebyggande frågor och insatsledning, men arbetar nu som riskingenjör inom försäkringsbranschen. Han kommer förmedla försäkringsbolagets tankar kring solpanelsinstallation. Vad bör fastighetsägaren tänka på ur ett försäkringsperspektiv för att undvika eller minska skador vid brand? Finns det branschgemensamma krav och rekommendationer kring material?

Sunpanels and fireseminar, RW-SE
Brandman, brandbefäl och instruktör

Lars “The Swedish Fire nerd” Axelsson

Varför är en brand med solpaneler speciell? Lars har de senaste åren hållit utbildningar för brandinstruktörer från över 50 länder världen över. Han kommer berätta vad som sker rent tekniskt vid en brand med solpaneler, vad som skiljer en sådan brand från bränder utan elektrisk utrustning och vad som krävs av räddningspersonalen på plats. Han kommer berätta om utmaningarna och ge sin syn på vad som krävs av branschen för att undvika de olika risker som finns vid bränder i en solpanelsinstallation.

Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert

Det är flera byggare (snickare) som tar på sig att montera solceller. Får de göra det? Vad krävs för att de ska få göra det i så fall?
Kan du ge oss ett exempel på dokumentationsbrister som du har sett?
Kan ett företag installera solceller utan egenkontrollprogram?
Hur ska man som beställare veta allt som ni nämner under webinaret, till exempel hur vi kan ta reda på information om entreprenören; referenser osv? Om detta är så viktigt borde det vara krav på det. Det borde även vara krav på slutbesiktning som kontrollerar detta.
Hur har regelverket (Boverket m.m.) anpassats till solpaneler?
Finns det specifika krav gällande de dokument som måste inlämnas; inkluderande eventuell kvalitetsplan? Om sådana krav inte existerar; vilka dokument anser ni vara nödvändiga och bör lämnas in?

Johan Rönmark, riskingenjör

I rollen som enskild lantbrukare med 20 paneler på taket, bör man kontakta sin lokala räddningstjänst för att höra hur de vill att man gör en plan?
Hur ser försäkringsbolaget på att de går in och ställer egna krav på anläggningar?
Hur hanterar försäkringsbolaget befintliga installationer på ett brännbart tak?
Finns det specifika krav gällande de dokument som måste inlämnas; inkluderande eventuell kvalitetsplan? Om sådana krav inte existerar; vilka dokument anser ni vara nödvändiga och bör lämnas in?
Kan du ge oss ett exempel på dokumentationsbrister som du har sett?

Lars Axelsson, brandman, brandbefäl och instruktör

Kan du ge oss ett exempel på insatsplan? Vad ska ingå i den?
Som fastighetsägare vart ska man skicka in insatsplanen så att resp. part kommer åt detta? Till räddningstjänsten?
Hur vet räddningstjänsten om respektive byggnad och vad den har för material?
Dokumentation är viktig men hur får berörda parter, tex räddningstjänsten, tillgång till detta?
Vad är det som brinner i panelerna?
Underlättar det för räddningstjänsten att man installerar optimerare bakom varje panel så att det blir ofarliga spänningar på taket?