RGB ROCKWOOL® symbol

Vad presenterar ROCKWOOL

ROCKWOOL REDAir® System är tre unika fasadsystem som ger estetisk frihet samt brandsäkra konstruktioner. ROCKWOOL presenterar även sitt återvinningsprogram, som innebär att vi som enda stenullsleverantör kan återvinna stenull till nya produkter.

RGB Rockpanel® symbol

Vad presenterar Rockpanel

Rockpanel fasadlösningar ger stor designfrihet att skapa exakt den fasad som matchar din idè oavsett färg, glanser eller övriga material. Fasadskivorna kan böjas, formas, fräsas och perforeras utan att behöva någon efterbehandling

Reference case, Renovation Örebro, RedAir  Flex RedAir Link

Klimatsmart renovering

Sektorn bostäder och service står för cirka 40 procent av det totala energibehovet i Sverige. Genom att energirenovera bidrar du till att minska branschens klimatpåverkan.