Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Качество на живот
Реновация
Акустични възможности
Урбанизация
Шумово замърсяване

Национален план за възстановяване и устойчивост – възможностите за финансиране на санирането на жилищни и обществени сгради

5 декември 2022 г.

Какви дейности ще бъдат финансирани по програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ и как ROCKWOOL може да помогне.

Тези дни стартира приемът на документи по първата програма за саниране на жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Знаете ли кои са дейностите, които ще се финансират?

Ако следите блога ни, вече знаете какви са общите цели на програмата.

Затова днес искаме да се спрем по-конкретно на дейностите, които ще бъдат финансирани. За възстановяване на сумите за саниране според Националния план ще може да се кандидатства във всички 265 общини в страната.

Сградите, чиито собственици предвиждат изграждане на допълнителни системи за постигането на клас А на енергийна ефективност, ще получават от оценяващите и допълнителни точки. Сред тези системи са внедряването на вътрешна ВЕИ например или положително допринасяне на сградата към архитектурния облик на населеното място според съществуващи общински наредби за фасадите.

Колко сгради до момента са санирани?

Според данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради към 30.09.2022 г. в цяла България до момента са санирани 1951 сгради. Най-голяма част в гр. Бургас с 205 сгради, следван от Благоевград със 142 и София-град със 128 сгради. 

Какви са предвижданията за новата отпусната сума за саниране?

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предвидило над 1,4 млрд. лв. за енергийна ефективност. В Плана за възстановяване и устойчивост е отбелязано, че 324 лв. е максималната сума на кв. м., която може да се изплати на собствениците, кандидатстващи по програмата. В миналата програма от 2017 г. тя беше 172 лв. Общата сума обхваща обследване, проектиране и строително-монтажни работи. В нея най-големият предвиден разход е за самото саниране – по 300 лв. на кв. м. като той включва изолация, смяна на дограма и ремонт на покрива. Възможно е към това да бъде добавен и соларен панел, ако сумата го позволява. Другите суми на кв. м. са както следва: 6,12 лв. за обследване, 9,60 лв. за създаване на проекта, 5,16 лв. за строителен надзор, 2,52 лв. на кв. м. за административни разходи и обследване след санирането.

Според специалисти със сумата от 324 лв. биха могли да бъдат около 3,4 млн. квадратни метра жилищна площ. Те изчисляват, че тя ще стигне за около 100 стандартни панелни блока с по 6 входа и на осем етажа. Строители коментират, че за да направят сегашните лимити в новия План, създателите му са се ръководили от най-ниските цени на нашия пазар. Притеснението това да не доведе до използването на съмнително евтини и некачествени материали за саниране от страна на собствениците, които искат да кандидатстват по програмата, е резонно, още повече, че и в предишния ѝ етап имаше много подобни оплаквания.

Какви дейности ще бъдат финансирани по Плана в многофамилните сгради

За финансиране на дейности за многофамилни сгради по плана може да кандидатства единствено сдружение на етажната собственост, което е учредено по реда на Закона за управление на етажната собственост и то създадено само за целите на тази програма. Най-голям шанс за успех имат енергийно неефективни, по-стари блокове с по-голяма нужда от саниране, защото чрез проведените дейности в тях би могло да се постигне много повече по отношение на спестяването на енергия.

Ето кои основни дейности ще са допустими по програмата:

  • подмяна на дограма
  • монтаж на топлинна изолация по стени
  • монтаж на топлинна изолация по покриви
  • монтаж на топлинна изолация по подове
  • ремонти и реконструкции на ОВК
  • изграждане на ВЕИ инсталации със соларни панели
  • ремонти на електрически инсталации в общите части на сградите с енергоспестяващо осветление

В кои от тях можете да използвате каменна вата?

Добрата новина е, че в голяма част от предвидените дейности може да се използват изолационни решения от каменна вата. Топлинна изолация по стени – вътрешни стени и външни (фасади), покриви – скатни и плоски, включително с допълнение от добавяне на ВЕИ инсталация със соларни панели (фотоволтаици), подове, тавани, ОВК системи – за всички тях можете да намерите подходящ продукт от ROCKWOOL. Както знаете, каменната вата е не само дълготраен, но и изключително качествен продукт, чиято цена се изплаща многократно във времето. Изолацията с каменна вата подобрява не само енергийната ефективност на сградата, но има и звукоизолационни и противопожарни свойства.

Повишаването на енергийната ефективност, която е основна цел на Плана за възстановяване и устойчивост, е и стъпка към нетно-нулево въглеродни сгради. Прочетете за тях повече тук:

Искате ли да научите повече?