Изменение на климата
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Реновация
Социални ефекти
Акустични възможности
Устойчивост
Урбанизация

Приетата ревизирана Директива за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) предвижда увеличаване на обновяването на сградите

21 май 2024 г.

С предимства ще са тези с най-лоши енергийни характеристики

С цел повишаването на енергийната ефективност на сградите в дългосрочен план, ЕС създаде законодателна рамка, която включва Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) и Директивата за енергийна ефективност (ДЕЕ), които бях ревизирани през 2023 г. Заедно директивите насърчават политики, които целят да помогнат постигане на високоенергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд на Стария континент до 2050 г. и създаване на стабилна среда за инвестиционни решения. Те позволяват и на потребителите и на бизнеса да правят по-информиран избор, за да пестят енергия и средства. 

Какво да очакваме от приетата ревизирана Директива за енергийните характеристики на сградите?

Ревизираната Директива за енергийните характеристики на сградите беше гласувана от ЕП през април т.г. и предвижда увеличаване на процента на обновяване, особено за сградите с най-лоши енергийни характеристики във всяка страна. Тя също така ще подпомогне по-доброто качество на въздуха, цифровизацията на енергийните системи за сгради и разгръщането на инфраструктура за устойчива мобилност. 

Признавайки разликите между страните от ЕС във фактори като съществуващ сграден фонд, география и климат директивата позволява на правителствата да вземат решение относно мерките за обновяване, които са най-подходящи за техния специфичен национален контекст. 

Държавите могат също така да изключат различни категории сгради от правилата, включително исторически сгради и ваканционни жилища, както и да поставят национални минимални изисквания за подобряване енергийната ефективност на сградите. 

Най-важното е, че преразгледаната директива ще улесни по-целенасоченото финансиране на инвестициите в строителния сектор, допълвайки други инструменти на ЕС и борейки се с енергийната бедност чрез подкрепа на уязвимите потребители.  

За да се гарантира, че сградите отговарят на засилената климатична амбиция на ЕС съгласно Европейския зелен пакт, ДЕХС ще допринесе за постигане на целта за постигане на намаление на емисиите от най-малко 60% в строителния сектор до 2030 г. в сравнение с 2015 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г. 

Директивата ще работи ръка за ръка с други политики от пакета „Зелена сделка“ и трябва да бъде интегрирана в нашето законодателство. 

Чрез имплементирането на ДЕХС у нас трябва да гарантираме, че новите сгради са готови за слънчева енергия (годни за поставяне на фотоволтаични инсталации), когато това е технически и икономически осъществимо и подобрен стандарт за нови сгради и да заложим по-амбициозна визия за сгради с нулеви емисии.  

България ще трябва да преработи Дългосрочната национална стратегия за енергийно обновяване на сградния фонд с нов Национален план за обновяване на сградите с конкретни срокове и изисквания от ЕС, който по възможност трябва да съдържа и предвидени финансови инструменти за постигането на целите.  

ДЕХС изисква и повишена надеждност, качество и цифровизация на сертификатите за енергийни характеристики с класове на енергийни характеристики, които да се базират на общи критерии. У нас съществува мнение, че стандартите за сертификация трябва да бъдат променени в зависимост от локалните климатични особености на отделните региони. Те, също така, в сравнение с много други страни, са много по-скъпи. 

Всяка сграда задължително трябва да има и паспорт, който е добре да бъде дигитален, но такава система у нас все още не съществува. 

Какво се случи след затварянето на подаването на документи за първия етап на саниране у нас вижте в статията ни Националната програма за саниране през 2024 г. 

Предимства на реновирането на сгради 

Подобряването на енергийните характеристики на сградите не само спестява енергия и съответно снижава сметките за енергия, като по този начин намалява енергийната бедност и прави Европа по-малко енергийно зависима, но също така е от полза за здравето и благосъстоянието на гражданите, като повишава жизнения стандарт за всички и го пренася в 21-ви век. 

Освен това инвестициите в енергийна ефективност спомагат за стимулиране на икономиката и създаването на повече зелени работни места. Строителната индустрия на ЕС допринася с около 9,6% от добавената стойност на ЕС и осигурява работа на почти 25 милиона души в 5,3 милиона фирми. По-специално малките и средните предприятия (МСП) се възползват от подсиления пазар на ремонти, тъй като те съставляват 99% от строителните компании в ЕС и 90% от заетите в сектора.  

Как може да помогне ROCKWOOL  

Продуктите на ROCKWOOL за изолация на външни (фасадни) и вътрешни стени, покриви, тавани, подове и тръби могат да повишат енергийната ефективност на всяка сграда и да допринесат за намаляване на сметките за енергия с над 70%. Благодарение на уникалния си състав и характеристики плоскостите от минерална каменна вата се грижат едновременно за топлинната и звукова изолация на сградите, не допускат образуването на мухъл и защитават обитателите от пожари със своя най-висок клас А1 за горимост на материалите.  

Какво е дом с нулево потребление на енергия четете в нашата статия Добре дошли в къщата с нулево потребление на енергия 

Искате ли да научите повече?