Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Качество на живот
Реновация
Акустични възможности
Урбанизация
Шумово замърсяване

Национален план за възстановяване и устойчивост – възможностите за финансиране на санирането на жилищни и обществени сгради

29 септември 2022 г.

Националният план за възстановяване и устойчивост предвижда пълно или частично финансиране на санирането на жилищните и обществени сгради. В първата вълна до май 2023 г. се предвижда финансиране на 100% от разходите на проектите.

Стартът на новата програма за енергийно обновяване на жилищните и нежилищните сгради в страната в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост дава възможност на жилищните и обществени сгради да получат финансиране за саниране. Определеното финансиране за целта е в рамките на 1.2 млрд. лв. за жилищните сгради и 370 млн. лв. обществени такива.

Саниране на жилищни сгради

Интересът към възможността за финансиране на жилищните сгради е изключително висок, тъй като програмата беше очаквана от много време. Първият компонент предвижда разпределянето на 1.2 млрд. лв. в две части – подалите заявления за участие до март 2023 г. могат да поискат 100% финансиране от фонда, а втората вълна подали заявления след този срок и до края на програмата кандидатстват за 80%, с 20% самоучастие, което може да се финансира и по други методи.

Бел.* датата за подаване на заявления за 100% финансиране е променена до края на м. май 2023

Кой може да участва?

В програмата за саниране на жилищни имоти могат да подават заявления всички многофамилни жилищни сгради, които са в режим на етажна собственост по ЗУЕС (Закон за управление на етажната собственост). Важно е да се отбележи, че за разлика от предишни програми, в тази могат да кандидатстват сгради с повече от 3 жилища.

Какви мерки се финансират?

Основна част от програмата предвижда финансирането да включва топлоизолация и подмяна на дограма, вкл. прозорци, врати и т.н., но също и ремонти и реконструкции на ОВК с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата; изграждане на ВЕИ инсталации със соларни панели, ремонти на електрически инсталации в общите части на сградите с енергоспестяващо осветление.

Какви са изискваните резултати?

Многофамилните жилищни сгради, които се включват в програмата трябва да постигнат минимум енергийна ефективност клас „B”, което означава, че в резултат обитателите на санираните сгради ще могат да се възползват от намалени сметки за енергия. Това е и основната причина подадените до момента 3311 заявления на сдруженията в регистъра на Българската банка да не могат да се включат директно в програмата. Те ще трябва да преработят проектите си според новите изисквания и да ги подадат наново.

Планът за възстановяване превръща огромното предизвикателство, пред което сме
изправени, във възможност не само чрез оказването на подкрепа за възстановяването,
но и чрез инвестиране в нашето бъдеще: Европейската зелена сделка и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната ни среда. Това е часът на Европа. Нашата воля за предприемане на действия трябва да е на нивото на предизвикателствата, пред които всички ние сме изправени.

Урсула фон дер Лайен

Председател на Европейската комисия

Саниране на обществени сгради

Мерките за саниране на обществени сгради в рамките на програмата включват всички сгради, които са собственост на държавата и общините, както и такива, които са в сферата на търговията и услугите, вкл. от туристическия сектор. Изискванията към тези проекти включват постигането на още по-висок клас на енергопотребление – клас „А“, което означава, че индивидуалният подход и използването на материали от възможно най-висок клас са ключови за успешното финансиране и последващата реализация на проектите. В страната има голям брой обществени сгради, които имат нужда от саниране и повишаване на общата енергийна ефективност и се очаква програмата да обхване само малка част от тях. По данни на Капитал в момента са обновени едва 9.6% от РЗП на нежилищните сгради, 1.7% от РЗП на административните и около 2.1% на тези от сферата на културата.

Защо да изберете каменна вата за изолация при предстоящото саниране?

Важно е да се отбележи, че настоящата програма за саниране финансирано от държавата се осъществява като част от общите европейски усилия за намаляване на въглеродните емисии генерирани от сградите, които не отговарят на необходимите изисквания за енергийна ефективност. Такива са огромният процент от жилищни и обществени сгради в страната. Каменната вата е изолационен материал, с който може да се постигне 50-90% намаляване на енергийните нужди на сградата и едновременно с това позволява да се избегнат проблеми свързани с пожарната безопасност, с акустичното представяне, с появата на конденз и мухъл.

Вижте повече за уникалните свойства на каменната вата тук:

Искате ли да научите повече?