Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост
Благосъстояние

Нетно-нулево въглеродни сгради

13 април 2021

Какво представляват нетно нулево въглеродните сгради и могат ли да бъдат дългосрочно решение на глобалните климатични промени

Sustainability report 2020, decarbonisation, earth at night, big picture, planet, horizon

По експертни оценки по света има над 1,7 милиарда сгради. Една съвсем малка част от тях са създадени или реновирани с мисъл за намаляване на ефекта от глобалните климатични промени.

Възникването на епидемията от Ковид-19 предходната година измести до голяма степен фокуса от климатичните промени. Това не ознава, че проблемът е решен, а забавянето при предприемането на необходимите действия може само да влоши ситуацията. За да успеем да задържим нарастването на глобалните температури под 2°С, всяка сграда по света - всеки дом, офис, училище, фабрика - трябва да станат нетно нулево въглеродни до 2050 г.

В някои от световните градове този процес вече започна.

Какво представлява нетно нулово въглеродната сграда?

Нетно нулево въглеродна сграда е тази, която няма никакви въглеродни емисии, свързани с годишното ѝ потребление на енергия.

Какво означава това на практика?

Нетно нулево въглеродна сграда се постига с високи нива на енергийна ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. В тази статия ще разгледаме възможностите за постигане на енергийна ефективност в сградите, защото изследванията показват, че намаляването на нуждите от енергия в сградите представлява най-рентабилният начин за справяне с изменението на климата.

Ключът към постигането на нетно нулево въглеродни сгради е това, което е известно като дълбока енергийна ефективност. Това е цялостен подход, при който дизайнът и архитектурата, строителните материали, включително изолацията и прозорците, отоплението, охлаждането, електрическата и въздухообменната системи са интегрирани, за да се намали потреблението на енергия с 50-75%, а защо не и повече.

Когато говорим за вече съществуващи сгради този подход се нарича „дълбока енергийна реновация“. В жилищните сгради, например такъв тип модернизация може да включва:

  • суперизолация на съществуващите стени, подове и таванско пространство;
  • подмяна на врати и прозорци с енергийно ефективни решения;
  • използване на високоефективни ОВК системи (отопление/охлаждане);
  • високоефективна изолация на фундаментните стени;
  • ефективно запечатване на въздуха и контрол на влагата;
  • енергоефективни уреди (бойлери, осветление и всякакви други домакински устройства).

Градовете са отговорни за повече от 70% от глобалните емисии на въглероден диоксид (CO2). Около половината от тези емисии идват от енергията, консумирана в сградите. Към това спадат -осветление, електричество, отопление и охлаждане. Очаква се в следващите десет години градовете в развиващите се икономики да представляват по-голямата част от световния ръст при използването на енергия. Това прави наложително преразглеждането на световните политики по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд. Междувременно, всеки може да се включи в спасяването на планетата изолирайки дома си с цел енергийна ефективност. Ние от ROCKWOOL сме експерти в изолацията с каменна вата и сме тук, за да ви помогнем.

Искате ли да научите повече?