Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост
Благосъстояние

Нетно-нулево въглеродни сгради

13 април 2021 г.

Какво представляват нетно нулево въглеродните сгради и могат ли да бъдат дългосрочно решение на глобалните климатични промени

По експертни оценки по света има над 1,7 милиарда сгради. Една съвсем малка част от тях са създадени или реновирани с мисъл за намаляване на ефекта от глобалните климатични промени.

Възникването на епидемията от Ковид-19 предходната година измести до голяма степен фокуса от климатичните промени. Това не ознава, че проблемът е решен, а забавянето при предприемането на необходимите действия може само да влоши ситуацията. За да успеем да задържим нарастването на глобалните температури под 2°С, всяка сграда по света - всеки дом, офис, училище, фабрика - трябва да станат нетно нулево въглеродни до 2050 г.

В някои от световните градове този процес вече започна.

Какво представлява нетно нулово въглеродната сграда?

Нетно нулево въглеродна сграда е тази, която няма никакви въглеродни емисии, свързани с годишното ѝ потребление на енергия.

Какво означава това на практика?

Нетно нулево въглеродна сграда се постига с високи нива на енергийна ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. В тази статия ще разгледаме възможностите за постигане на енергийна ефективност в сградите, защото изследванията показват, че намаляването на нуждите от енергия в сградите представлява най-рентабилният начин за справяне с изменението на климата.

Ключът към постигането на нетно нулево въглеродни сгради е това, което е известно като дълбока енергийна ефективност. Това е цялостен подход, при който дизайнът и архитектурата, строителните материали, включително изолацията и прозорците, отоплението, охлаждането, електрическата и въздухообменната системи са интегрирани, за да се намали потреблението на енергия с 50-75%, а защо не и повече.

Когато говорим за вече съществуващи сгради този подход се нарича „дълбока енергийна реновация“. В жилищните сгради, например такъв тип модернизация може да включва:

  • суперизолация на съществуващите стени, подове и таванско пространство;
  • подмяна на врати и прозорци с енергийно ефективни решения;
  • използване на високоефективни ОВК системи (отопление/охлаждане);
  • високоефективна изолация на фундаментните стени;
  • ефективно запечатване на въздуха и контрол на влагата;
  • енергоефективни уреди (бойлери, осветление и всякакви други домакински устройства).

Градовете са отговорни за повече от 70% от глобалните емисии на въглероден диоксид (CO2). Около половината от тези емисии идват от енергията, консумирана в сградите. Към това спадат -осветление, електричество, отопление и охлаждане. Очаква се в следващите десет години градовете в развиващите се икономики да представляват по-голямата част от световния ръст при използването на енергия. Това прави наложително преразглеждането на световните политики по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд. Междувременно, всеки може да се включи в спасяването на планетата изолирайки дома си с цел енергийна ефективност. Ние от ROCKWOOL сме експерти в изолацията с каменна вата и сме тук, за да ви помогнем.

Искате ли да научите повече?