Изменение на климата
Енергийна ефективност
Качество на живот
Реновация
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация

Към климатична неутралност с ROCKWOOL

25 юни 2024 г.

През февруари т.г. Европейската комисия публикува подробна оценка относно възможностите за постигане на договорената цел Европейският съюз да стане климатично неутрален до 2050 г. Въз основа на тази оценка Комисията препоръчва 90% нетно намаление на емисиите на парникови газове до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

За да бъде постигната целта от 90%, договорената рамка за 2030 г. трябва да бъде пълно приложена във всички страни от ЕС. След срещата COP28 в Дубай, на която ROCKWOOL активно присъства, стана ясно, че целият свят се движи в същата посока. ЕС е водещ в международните действия в областта на климата и трябва да създава възможности за европейската индустрия да процъфтява на нови световни пазари за чисти технологии. 

Предсказуемост и устойчивост на икономиката и общността на ЕС 

Определянето на климатична цел за 2040 г. ще помогне на европейската промишленост, инвеститори, граждани и правителства да вземат решения през това десетилетие, които ще поддържат ЕС да постигне целта си за климатична неутралност през 2050 г. Ще се разработят стратегии за инвестиции и ефективно планиране в по-дългосрочен план. По този начин ще се минимизират и икономическите щети от изменението на климата, които през последните пет години в Европа се оценяват на 170 милиарда евро.  

Създаване на условия за постигане на препоръчителната цел 

Постигането на намаление на емисиите с 90% до 2040 г. ще изисква изпълнението на редица условия. Отправната точка е пълното прилагане на съществуващото законодателство за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. Текущата актуализация на проектите на национални енергийни и климатични планове (NECPs) е ключов елемент в наблюдението на напредъка и Комисията се ангажира с държавите от ЕС, индустрията и социални партньори за улесняване на необходимите действия. 

Зелената сделка сега трябва да се превърне в индустриална сделка за декарбонизация, която се основава на съществуващите силни страни в промишлеността, като вятърна енергия, водна енергия и електролизери, и продължава да увеличава вътрешния производствен капацитет в сектори, които се разрастват, като батерии, електрически превозни средства, термопомпи, слънчева фотоволтаична енергия, CCU /CCS, биогаз и биометан и кръговата икономика. Европа трябва да мобилизира правилната комбинация от инвестиции от частния и държавния сектор, за да направи общата ни икономика едновременно устойчива и конкурентоспособна.  

Предвижда се енергийният сектор да постигне пълна декарбонизация малко след 2040 г., базирана на всички енергийни решения с нулеви и нисковъглеродни емисии, включително възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия, енергийна ефективност, съхранение, CCS, CCU, отстраняване на въглерод, геотермална и водна енергия. ЕС ще продължи да развива подходящите рамкови условия за привличане на инвестиции и производство. Успешният климатичен преход трябва да върви ръка за ръка със засилена промишлена конкурентоспособност, особено в секторите на чистите технологии. Бъдеща благоприятна рамка за декарбонизация на промишлеността трябва да се основава на съществуващия индустриален план на Европейския зелен пакт. 

Вижте повече: Енергийно управление за вашия бизнес 

Малко предистория в климатичните цели

Ускорението на климатичните промени през 2023 г. доведе до глобално затопляне, достигащо 1,48°C над прединдустриалните нива, а температурите на океаните и загубата на лед в Антарктическия океан счупиха рекорди. Температурата на въздуха на повърхността се е повишила още по-рязко в Европа, като последната петгодишна средна стойност е с 2,2°C над прединдустриалната ера. Предвижда се горските пожари, наводненията, сушите и горещите вълни да се увеличават, а намаляването на емисиите и засилването на действията за адаптиране е единственият начин да се избегнат най-лошите резултати от изменението на климата и да се защитят живота, здравето, икономиката и екосистемите. 

Определянето на климатична цел за 2040 г. не само ще донесе ясни икономически ползи от по-ниските рискове от екстремни метеорологични явления и свързаните с тях загуби, но също така идва с няколко съпътстващи ползи, включително подобрено качество на въздуха и свързаните с него ползи за здравето, намалена зависимост от вносни изкопаеми горива и ползи за биоразнообразието.  

Вижте повече: Европейската Зелена сделка и реновацията на съществуващия сграден фонд 

Какво предлагаме от ROCKWOOL за Вашия дом? 

Изолационните плоскости от каменна вата ROCKWOOL са доказали ефективността си и дълготрайността си. Изследвания показват, че те издържат без да променят първоначалните си характеристики и размери в продължение на над 55 г. Славят се с ненадминати изолационни качества, благодарение на които с тях можете да поддържате благоприятна температура във вътрешността на дома си, независимо дали е апартамент или къща, целогодишно. Да, те не само спират екстремния студ или горещини да навлязат у вас, но и не допускат топлината да бъде изгубена през стените, пода или покрива. Благодарение на порестата си структура не задържат влага и не създават предпоставки за конденз. Отлични шумоизолатори са, а с класа си А за негоримост са и с несравними противопожарни свойства. Благодарение на тях намалявате разходите за енергия за отопляване и охлаждане у дома със 70%! 

Индустриални решения от ROCKWOOL 

Според директивите  за енергийна ефективност на сградите се очаква в различни етапи да се поставят фотоволтаични системи върху всички нови обществени и нежилищни сгради, както и върху всички съществуващи обществени сгради. За да бъде експлоатацията на тези системи ефективна обаче е необходима е надеждна изолация на покрива.  Като имаме предвид спецификите на соларните панели, най-подходяща е изолация, която може да отговори на рисковете, които крие инсталирането на слънчеви панели върху плоски покриви. Основният риск е свързан с пожарната безопасност, тъй като много части от фотоволтаичните системи са леснозапалими и труднозагасими, тъй като фотоволтаиците излъчват топлината обратно към основите на конструкцията. Другият основен риск е свързан с механичното натоварване, тъй като от самото поставяне до постоянната поддръжка на фотоволтаици покривът търпи пешеходен трафик. Трябва да се вземат предвид и атмосферните условия през цялата година и евентуалните ветрови вибрации.  

Hardrock 1200 от ROCKWOOL отговаря на всички изисквания с показателите си за точково натоварване, производителност и пожаробезопасност  

Hardrock 1200 е създаден специално за да издържа на точково натоварване от 1200 N и да осигурява якост на натист 100 kpa и >110 kPa за горния слой на плочата. Тези два параметъра заедно спомагат за издръжливостта на каменната вата при високия трафик по покрива и ветровите вибрации на фотоволтаиците. Нашите най-нови изолационни плоскости са създадени с технологията Dual Density и запазват първоначалните си свойства през целия си експлоатационен живот, тъй като по-плътният им горен слой ефективно разпределя точковото натоварване върху по-голяма площ. Hardrock Solar 1200 е и от най-високия клас А за горимост на материалите и издържа на температура от над 1000 градуса, няма добавени химически забавители на горенето и при евентуален пожар на фотоволтаичната система, няма да допусне разпространение на огъня.  

Искате ли да научите повече?