Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Реновация
Акустични възможности

Реновация на училището и детската градина

31 март 2021 г.

Удобна, здравословна и безопасна – това трябва да бъде средата в училище и детската градина. Каменната вата от ROCKWOOL е невидим, но важен помощник при реновацията им.

Големите ни деца прекарват средно по 6 часа в училище всеки ден, а на малките често им се събира повече от цял работен ден извън дома. Приятната, здравословна и най-вече безопасна среда на пребиваване е от изключително значение за тяхното развитие.

България е една от държавите, в които учениците са изключително неравномерно разпределени в наличните училища в страната. Немалко са училищата, които споделят една сграда. В големите градове по-голямата част от учениците са принудени да учат на двусменен режим, за да се използва пълния капацитет на наличните сгради. Ясно се осъзнава нуждата от реконструкция и дострояване на съществуващия учебен сграден фонд както при училищата, така и при съществуващите детски градини.

Януари месец тази година бяха одобрени първите разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 и това ни накара да обърнем внимание на най-важните елементи при създаването на една истински удобна, здравословна и безопасна среда за децата ни.

Кчлючови фокусни точки при реновация на учебните сгради

Контрол на температурата и вентилация

Голяма част от училищния фонд, както и детските градини в страната са строени през миналия век, без въведени стандарти за енергийна ефективност. Когато обстоятелствата от 2020 г. ни принудиха да мислим за учене през лятото, едно от съображенията против беше невъзможността сградите да бъдат охлаждани в достатъчна степен за осигуряването на нормален учебен процес. На други места ниските температури през зимата бяха причината до скоро да се обявяват т.нар. „дървени ваканции“. Това трябва да се промени в бъдеще. Осигуряването на нормална температура за децата е от първостепенно значение не само за тяхното удобство, но и за способността им за концентрация, за учене и усвояване на преподавания материал. Съществуват изследвания, според които промяната на температурите само с един градус може да допринесе за намаляване на академичните постижения на учениците с 0,2%. Като специалисти в областта на изолацията не можем да не отбележим, че в много голяма степен възможността за поддържане на равномерна температура в учебните заведения зависи от изолацията на сградата. Използването на изолация от каменна вата за подобряване на вътрешния климат може да помогне на училищата да създадат среда благоприятна за учене.

Акустика и шумоизолация

Едно от големите предимства на каменната вата е в способността ѝ да поглъща нежеланите шумове. Това я прави незаменим материал когато говорим за изолация на обществени помещения, които са естествено подложени на големи шумови натоварвания. А всеки учител ще ви каже, че училището и детската градина са едни от най-шумните среди за пребиваване. Защо е важно да се осигури добър контрол над шумовете в училищата?

Шумът оказва пряко въздействие върху нашето здраве. Човешкото ухо има способността да се настройва към различните звуци и всяко повишаване на звука ще проникне в съзнанието на ученика. Лошата акустика в училищата може да причини редица проблеми – от намаляване на академичните резултати до някои дългосрочни ефекти върху здравето, като стрес, нарушаване на съня, повишено кръвно налягане и други.

Смята се, че по-добрата акустика в училищата може да подобри образователните показатели на децата с 3-6%. За академичните институции реновацията, която цели не само топлоизолация, но и подобряване на акустиката, може да помогне на учениците да не пропускат нито една изречена дума от учителя, да повишат нивата си на концентрация и да подобрят здравословното си състояние в дългосрочен план.

Безопасност и пожарна изолация

От изключително голямо значение при реновацията на училищата и детските градини е избора на материали, които ще подобрят пожарната безопасност на сградата и нейните обитатели. А когато говорим за деца – това трябва да е един от факторите с първостепенно значение. Днес пожарите възникват и се разпространяват 5-10 пъти по-бързо отколкото в миналото. Каменната вата е невъзпламеним материал, който издържа на температури от 1000° С и това я превръща в отличен противопожарен изолатор. Поставена в стените на класните стаи, тя може да ограничи възникнал пожар само до едно помещение или да забави разпространението на огъня достатъчно време, за да могат децата и техните преподаватели да напуснат безопасно сградата. Това ще ограничи и материалните щети и ще даде възможност за по-бързото възстановяване на учебната дейност.

Едва ли е нужно да убеждаваме някого в ползите от обновяването на училищните сгради и детските градини. Всеки родител иска да даде най-доброто на децата си. Убедени сме, че продуктите от каменна вата, който произвеждаме вече над 80 г. са най-добрия избор при санирането и обновяването на учебните помещения. За най-добри резултатите използвайте:

  • Фасадна и покривна изолация от каменна вата за осигуряване на постоянно комфортна температура в сградата, както и за постигането на необходимата енергийна ефективност.
  • Фасадна изолация и изолация на вътрешните стени и подовете за осигуряване на пожарна безопасност и ефективна шумоизолация на помещенията.

Ние от ROCKWOOL ще бъдем щастливи да консултираме всеки проект за саниране, реновация и изолация, който българските детски градини и училища предприемат. Защото осигуряването на по-добро, по-здравословно и по-безопасно бъдеще за нашите деца е една от основните цели, които си поставяме като компания.

Искате ли да научите повече?