1/1

Положително влияние

През изминалата 2022 г. реновирахме допълнително още девет от офисите си и така успяхме дапостигнем междинната си цел за енергийна ефективност на офис сградите, които притежаваме. Това означава, че сме изпълнили всички 5 междинни цели за устойчивост, които си поставихме на база 2015 г. Подобрихме CO2 интензивността на фабриките си със 17% и вече предлагаме Rockcycle® - услугата за рециклирани материали на клиентите си в общо 19 държави, с две повече от прехдната година - Финландия и Румъния.

Sustainability report 2022, SR22

Декарбонизация

Подобрихме средната си глобална въглеродна интензивност със 17%. Един от най-важните начини, по който декарбонизираме бизнеса си е преминаването от въглища и кокс към по-малко въглеродно-интензивни горива. Очакваме влиянието на тези усилия да продължи да расте в предстоящите години. А сред последните новини е откриването на новата ни фабрика в Цинюан, Китай, която стартира работа използвайки електрическа технология за топене. Очакваме тя да намали годишните CO2 емисии с повече от 60% в сравнение с извадената от експлоатация фабрика, която заменихме.

factory, Doense, production

Водеща компания

През 2022 г. продължихме да подобряваме енергийната ефективност на всички наши офиси, които все още не сме реновирали, с 35%. Със завършването на девет проекта за реновация по цял свят през 2022 успяхме да напреднем значително към постигането на целта си за 75% подобрение на енергийната ефективност до 2030 г. Една от тези сгради беше централата на Nordics в Хедехусене, Дания. Обновяването на сградата беше признато и от Германския съвет за устойчиво строителство (DGNB), като на сградата беше присъден златен сертификат. Проектът намали потреблението на първична енергия на офиса с 64% и реализира намаление на CO2 с 47% в сравнение с ново строителство.

Sustainability report 2022, SR22
Подобрена акустика
0

Ученици и студенти се възползваха от по-добра учебна среда с акустичните решения на Rockfon през 2022 г

Спестена вода
0

милиона литра вода, спестени от продукти за оранжерийно отглеждане, продадени през 2022 г.

Създадена заетост
0

създадени работни места на местно ниво в нашите съоръжения за производство на каменна вата по целия свят и при доставчици през 2022 г.

Открийте повече за ROCKWOOL