Продукти с мултифункционална употреба Вентилирани фасади Вътрешни стени

Airrock XD

Полутвърди плоскости от каменна вата за защита от пожар, топлоизолация и звукоизолация

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0.035 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg˗¹.K˗¹ | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) | БДС EN 13162
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Airrock XD 2,25 80 600 1200 2,88 40,32
Airrock XD 1,7 60 600 1200 3,6 57,6
Airrock XD 2,85 100 600 1200 2,16 34,56
Airrock XD 2,55 90 600 1200 2,16 34,56
Airrock XD 3,4 120 600 1200 1,44 28,8
Airrock XD 4 140 600 1200 1,44 23,04
Airrock XD 4,55 160 600 1200 1,44 20,16

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Airrock XD_technical paper BG PREVIEW
Airrock XD_technical paper BG PREVIEW

pdf