Пушекът при пожар е по-опасен за хората от пламъците

26 февруари 2020 г.

При пожар отделените токсични газове са в пъти по-вероятен фактор за причиняването на тежки увреждания от самите пламъци.

Знаете ли, че в България всяка година възникват около 30 хил. пожара, а най-големия дял на пожарите с материални загуби са тези в жилищното стопанство <вижте повече тук>. По-голямата част от домашните пожари се дължат на къси съединения, неизправни електроуреди и непредпазлива работа с открит огън. Независимо от причините обаче, възникването на пожар у дома е травматично събитие, особено в случаите, когато има пострадали.

Въпреки, че в представите на хората най-опасен е самият огън, международни изследвания показват, че газовете отделени при пожар са в пъти по-вероятен фактор за причиняването на тежки увреждания от самите пламъци.

Токсичните пушеци при горене причиняват дразнене на очите и дробовете, затрудняват зрението и дишането и са отговорни за голяма част от загиналите при пожар хора. А истината е, че модерните домове са пълни със значително количество леснозапалими материали – мебели, пластмаси, лепила, лакове – всеки от които произвежда отровни газове при горене.

Много често материалите използвани при строежа на сградата допринасят за разрастването на пожарите и увеличаване на количеството токсичен газ в процеса на изгаряне. По този начин се създава опасност за обитателите не само в зоната на възникване на пожара, но и в другите помещения.

Можем ли да направим нещо, което да предотврати разпространението на пожара и токсичните газове?

Отговорът е – да.

В процеса на строителство, при реновирането на сградите и санирането на апартаментите могат да бъдат използвани невъзпламеняващи се материали, които блокират до голяма степен бързото напредване на огъня и по този начин намаляват и количеството на опасните газове.

Пожарите са една от тези ситуации в живота, които не можем да предвидим. Можем, обаче да направим всичко възможно да предпазим себе си и имуществото си. Каменната вата на ROCKWOOL е един от тези вълшебни материали способни да предпазват домовете и обитателите им от огъня. Нашите продукти са създадени от камък и по тази причина са в състояние да издържат температури от 1000° С. Използвани на подходящите места – във фасадна изолация или за вътрешни стени и тавани, те могат да се превърнат в ключов фактор за избягване на опасното разпространение на пламъците и възникването на токсични газове.