Задържащи огъня

1 January 1

Висококачествени пожароустойчиви материали могат да покажат разликата между огън в една сграда и сграда, обхваната от огън

Важността на противопожарен отсек

При пожари, развиващи се много по-бързо днес в сравнение с преди 50 години, във връзка с личната безопасност и бъдещото използване на сградата е важно, когато започне пожар, той да се ограничи в най-малката възможна област – така наречената „противопожарен отсек“.

След достигане на точката на пълно разгаряне на пожара, единственият начин да не се допусне той да обхване по-големи площи от сградата отвътре е да се направи така, че стените, таваните, подовете и вратите на противопожарното отделение да могат да издържат на напълно разгорял се огън от една страна, и да не пренасят топлина, пламъци или токсични газове от друга страна. Колко дълго ще е необходимо да се задържа огъня зависи от големината, сложността и функцията на сградата.

Това означава, че след пълно разгаряне на пожара, топлината, развивана от него, е интензивна и може да премине през прозорците, като възниква риск от излагане на фасадата на сградата на огъня и по този начин да заобиколи противопожарния отсек. Ако фасадната система, включително облицовката и/или изолацията, се състои от незапалими материали обаче, пламъците може и да достигнат и да счупят прозорците на горния етаж, но процесът ще бъде сравнително бавен, тъй като фасадата няма да допринесе за разпространението на огъня (и образувания дим).

С пожароустойчивите си свойства, които могат да ограничат огъня, изолацията от каменна вата може да бъде разликата между огън в сграда и горяща сграда.

Измерване на относителната пожароустойчивост

Ефективните пожарни отделения, заедно с незапалимите фасадни системи, допринасят за забавяне на разпространяването на пожара, като по този начин дава на обитателите на сградата повече време да избягат и пожарната бригада има повече време, за да погаси пожара. Това е особено важно за сгради със средна височина или многоетажни сгради.

Измерването на относителната пожароустойчивост на различни конструкции е важна стъпка при осигуряване пожаробезопасността на сградите.  За тази цел повечето стандарти за пожарна безопасност в световен мащаб са приели от столетия крива време/температура, която е доказан и хармонизиран начин за тестване на строителни материали и елементи в най-лошите сценарии. Тъй като е толкова строг, стандартът за време/температура осигурява високо ниво на увереност, че одобрените огнеупорни материали и продукти ще се държат, както се очаква при различни пожарни инциденти. 

Изолацията ROCKWOOL е ключов компонент в пожароустойчивите сгради. Изолацията от каменна вата може да издържи температури над 1000⁰С и самата тя е незапалима и по този начин би могла да помогне запалил се огън в една сграда да не се превърне в пожар. 

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Повече за пожарите