Какво става при пожар?

1 януари 1 г.

За всеки пожар са нужни три елемента: източник на възпламеняването, запалими материали и кислород.

Един пожар продължава да гори, докато активно не бъде изгасен или не бъдат изчерпани запалимите материали или кислорода.  Ако не бъде изгасен или не се изчерпат горивните материали, пожарът ще продължи да гори и в определен момента внезапно и много бързо ще се разгърне от малък локализиран пожар в такъв, обхващащ цялата стая.  Тази трансформация, която настъпва за секунди, се нарича „flashover“ (пълно разгаряне на пожара).

Дали един малък пожар ще се разпространи и ще се получи пълно разгаряне зависи от това как материалите наоколо реагират на огъня. Днес нашата мебелировка и електронни уреди съдържат значителни количества пластмаси и други синтетични материали и по тази причина значителни количества лесно запалими материали, което означава, че един пожар се развива 5-10 пъти по-бързо в дневна с модерни мебели в сравнение с обзаведена всекидневна през 50-те години. Това видео показва колко бързо се развива един пожар в модерна всекидневна в сравнение със стая от миналото.

След настъпване на пълно разгръщане на пожара той започва да консумира всички запалими материали в стаята и скоро ще бъде лишен от кислород. Топлината е интензивна и запалимите материали дори в строителната конструкция могат да подхранват пожара. В търсене на още кислород пламъците ще излязат от стаята, където са започнали, през отворени врати и/или счупени прозорци навън, засмуквайки пресен кислород и подхранвайки се от нови запалими материали по своя път през сградата до фасадата.  Ако фасадата е направена от запалими материали, тя добавя още „гориво“ за пожара.  Пожарът ще спре само ако бъде активно гасен или се изчерпят запалимите материали, които може да го подхранват.

Разгледайте нашите продукти

Повече за пожарите