Димът убива повече хора от огъня

1 януари 1 г.

Вдишването на токсичен дим причинява повече смъртни случаи, свързани с пожари, от тези от самия огън.

Всички запалими материали отделят някакво количество токсичен дим, когато горят.  Колко токсичен дим ще бъде отделен зависи от материала, наличното количество кислород и колко дълго гори.  При достатъчно високи концентрация пред достатъчно продължително време токсичният дим създава животозастрашаващи условия за хората, които са изложени на него.  

В ранните стадии на един пожар, преди пълното му разгръщане, димът ще се отделя от първите запалени предмети, често мебели и други вещи, намиращи се в стаята.  С разрастването на пожара и достигането до точката на пълно разгръщане, обемът и токсичността на дима, който се отделя, нараства значително.  

Ако не бъде гасен или ако не изгасне сам, пожарът продължава да обхваща вещите в стаята, както и запалимите строителни материали (включително по външната страна на сградата, ако огънят премине през прозорците), което допълнително го подхранва и се увеличава количеството токсичен дим.  Пожарът и димът, разпространяващи се в сградата и достигащи до фасадата, ще застраши обитателите в частта на сградата, отдалечена от началната точка на пожара, като затрудни тяхното излизане.

При пожари, развиващи се 5-10 пъти по-бързо днес, отколкото в 50-те1, безопасността на обитателите на сградата и лицата от службите за реагиране при спешни случаи зависи извънредно много от това как сградата се държи при пожар, включително освобождаването на плътен токсичен дим, който убива повече хора, отколкото пожара.  В действителност статистиката показва, че димът е причина за повече от половината пострадали при пожари в сгради във Великобритания2.

 

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics Great Britain 2013 – 2015, January 2015

Разгледайте нашите продукти

Повече за пожарите