Незапалими фасади на сгради

1 януари 1 г.

Всяка сграда със средна височина или многоетажна сграда трябва не само да бъде облицована и изолирана с незапалими* материали.

Една фасада на сградата може да бъде изложена на пламъци или на пожар в конструкцията, който се е възпламенил и преминал през прозореца; или от пожар в близък обект, например в контейнер за отпадъци или кола. Какво се случва след това зависи от материалите, от които е направена фасадата.

Ако фасадната система (включително облицовката и/или изолацията) се състои от запалими материали и огън и дим започват да поглъщат фасадата на сградата, тя може (в зависимост от конкретния използван материал) бързо да застраши много по-голяма площ от сградата и много по-голям брой от нейните обитатели.  В този сценарий фасадата добавя значителен източник на гориво към вече горящия пожар. Интензитетът на топлината отстрани на дадена сграда може да доведе до счупване на прозорците, позволявайки на огъня да се разпространи на повече етажи. 

Ако обратно, фасадата се състои от незапалими материали, пламъците може да достигнат и да счупят прозорците на горния етаж, но процесът ще бъде сравнително бавен, тъй като фасадата няма да допринесе за разпространението на огъня (и образувания дим). Така обитателите на сградата ще имат повече време да избягат, а пожарните бригади повече време, за да загасят пожара.  Това е особено важно за сгради със средна височина или многоетажни сгради. 

Питър Маес, специалист по борба с пожари с противопожарната служба в Брюксел и инструктор при обучения за поведение при пожар в затворени помещения, обяснява това по следния начин:  ”Ако пожарът се разпространи по фасадата до останалата част от сградата, съществува риск за хората да останат в помещенията. И ако те бягат през пожарните аварийни пътища, това може да усложни усилията на пожарните бригади да се изкачат по същите маршрути, за да спасят хората и да гасят огъня.  Ето защо е толкова важно пожарите да не се разпространяват чрез фасадите на сградите.  Облицоването на сградите, независимо дали са жилищни или офисни сгради, училища или болници, със запалими материали, представлява точно такъв риск.”

Ето защо ние препоръчваме като минимум всяка многоетажна и тези със средна височина да бъдат облицовани и изолирани само с незапалими материали, които не отделят значителен токсичен дим при излагане на огън.

 

*Поне клас А2 s1, d0 съгласно EN 13501-1.

Разгледайте нашите продукти

Повече за пожарите