Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Устойчивост

Upcycling - рециклиране на по-високо ниво

1 януари 1 г.

Защо на български няма приет превод на все по-популярната концепция за upcycling и как рециклирането на второ по-високо ниво може да бъде полезно за хората като индивиди и бизнеса като цяло

Грижата за дома започва с впечатляващата концепция за полагането на основите, но завършва с тривиалното изхвърляне на боклука. И докато мнозина от нас се фокусират изцяло върху изграждането на уютна среда за живот, все още не са много тези, които мислят за това къде отиват отпадъците. Проблем настъпва едва, когато сметосъбиращите фирми не успеят да обслужат даден район. За щастие тенденцията в последните години сочи, че все повече хора в България се интересуват от концепциите за повторно използване и намаляване на отпадъците отиващи всеки ден към сметищата.

По данни на Евростат всяка година българите генерират около 130 млн. тона боклук. Част от него се рециклира, а част се изхвърля директно на сметищата в страната. Бърза груба сметка показва, че на всеки от нас се падат по 21 700 тона годишно генерирани отпадъци, докато средното число в ЕС е малко над 5 000 млн. към 2018 г. Да погледнем от положителната страна – имаме голяма база за подобрение.

Във всички случаи, за рециклиране свикнахме да се говори всеки ден. На много места се виждат контейнери за разделно събиране на отпадъците. На много места те се пълнят бързо, което говори за промяна в мисленето и поведението на потребителите. Но забелязахте ли вече и другите признаци на това как концепцията за повторното използване на отпадъците порасна и се разклони в последното десетилетие?

Мебели от използвани палети, бижута от стари дрехи, буркани вместо коктейлни чаши и т.н. Всъщност концепцията не е нова, всички си спомняме пребоядисаните стари гуми по импровизираните детски площадки пред блока.

С какво upcycling-а или вторичното използване на по-високо ниво е по-добро от обикновеното рециклиране? При рециклирането на даден продукт, най-често от пластмаса, метал или хартия, неговата чистота се понижава и по този начин способността му да бъде рециклиран отново намалява, до момента, в който ще трябва да бъде изпратен на сметището. Много малко са материалите, които могат да бъдат рециклирани безкрайно. Идеален пример за такъв материал е алуминият, чийто физически характеристики позволяват да бъде рециклиран напълно. Нашата каменна вата има подобни свойства, затова в редица държави сме разработили системи за обратното ѝ събиране и рециклиране в нови продукти. Всъщност при част от продуктите от каменна вата, които произвеждаме в момента успяваме да вложим до 75% рециклиран материал от нашата и други индустрии.

Вторичното използване на по-високо ниво е още по-добър метод за рециклиране, защото превръща отпадните потоци в дългосрочен източник на суровини. За домашна употреба това е чудесно, но реалните големи ползи са за промишлеността и околната среда, тъй като по този начин може да бъде намалена необходимостта от необработени суровини в редица производства. Очакваме с нетърпение да видим все по-голям дял на upcycling-а в производството. Междувременно вижте как каменната вата може да бъде полезна при реновация в бизнеса.

Искате ли да научите повече?