Енергийна ефективност
Реновация
Акустични възможности
Устойчивост

Реновация на търговски, производствени и обществени сгради

24 февруари 2021 г.

Инвестициите в обновяване или саниране на търговските, производствени и обществените сгради може не само да създаде един устойчив и енергийно ефективен сграден фонд, но и значително да намали свързаните разходи в една по-здравословна среда.

Едва ли има специалисти по управлението на производствени, търговски и обществени сгради, които  да се съмняват в ползите от дълбоката реновация на поверените им обекти. Иновациите в сферата на реновацията на такива сгради позволяват на техните собственици да намалят оперативните си разходи, да подобрят качетсвото на въздуха в помещенията и да ограничат вредното въздействие на шумната среда.

В тази статия ще разгледаме общите положения при реновацията на сгради с бизнес и обществено предназначение. Различното предназначение на бизнес сградите обаче изисква различни решения, за които нашите специалисти с радост ще ви консултират. Потърсете ги тук:

Въпреки спецификите при сградите с различно предназначение, има няколко универсални предизвикателства, които можем да разграничим и на които трябва да се обърне внимание във всеки проект:

  • Енергийна ефективност – основната цел на всяко саниране трябва да бъде постигането на енергийна ефективност на сградата. Това ще доведе освен до намаляване на разходите за енергия и излъчения CO2, но и до повишаване на стойността на имота.
  • Вътрешен климат – създаването на добър вътрешен климат в сградите с бизнес предназначение е невидим, но силно ефективен начин за създаването на по-мотивиран екип, показва, че здравето и благосъстоянието на работещите в сградата е важно за собствениците и допринася за по-добрата комуникация.
  • Акустика – шумът има основно значение за здравето на хората. Инвестиите в подобряване на акустиката са от изключително значение в производствения сектор, както и в бизнес и обществените сгради. Доказано е, че работата в шумна среда намалява продуктивността на персонала, увеличава нивата на стрес и може да доведе до намаляване на общите резултати от работата.
  • Пожарна безопасност – производствените, високите офис сгради и търговски обекти трябва да обърнат изключително голямо внимание на пожарната безопасност. Пожарите освен опасност за живота на хората, могат да създадат и значително количество материални щети, които да бъдат ключови за оцеляването на бизнеса.

Спестяването на оперативни разходи и осигуряването на по-здравословна и удобна среда за работа сами по себе си са достатъчна мотивация за саниране на сградите с бизнес предназначение. Към това можем да добавим и необходимостта от намаляване на излъчваните вредни емисии газове в атмосферата. Съществуват изследвания, според които 70-95% от съществуващия сграден фонд в Европа ще продължи да бъде в експлоатация и през 2050 г. Поетите ангажименти от страните по Парижкото споразумение изискват драстичното намаляване на вредните емисии газове и реновацията на сградния фонд дава значителни надежди за подобряване на този показател.

Реновацията и снирането са основните теми в нашата компания, тъй като каменната вата е един от малкото продукти, които могат напълно да разрешат коментираните по-горе основни предизвикателства. Уникалните свойства на каменната вата я правят идеален топлоизолатор, който може да подобри значително енергийната ефективност на всякакви сгради. В богатия си опит разполагаме с казуси на сгради, при които разходите за енергия са намалели с 90% след направена реновация с нашите продукти. Освен това каменната вата е негорим материал, който може драстично да намали разпространението на огъня в различните зони на сградата и по този начин да спаси живота на работниците и да намали щетите при възникнал пожар. Каменната вата е влагопропусклива, а порестата ѝ структура я превръща в изключително добър шумоизолатор. Вижте повече за седемте сили на камъка, които превръщат каменната вата на ROCKWOOL в естествен партньор на всеки бизнес при реализирането на успешната реновация на сградите.

Искате ли да научите повече?