Вградена защита

1 януари 1 г.

Колкото и да е интензивен огънят, незапалимите материали няма да добавят към него сила

Термините "незапалим" и "забавящ горенето"

Термините „незапалим“ и „забавящ горенето“ често се бъркат. Но има една изключително важна разлика. Ако нещо е незапалимо, то няма да гори в реални условия. Това е просто, недвусмислено качество. Забавящите горенето материали от една страна ще участват в горене, когато химическите вещества, добавени за възпрепятстване на запалването се превъзмогнат. Степента, до която нещо е забавящо горенето, е по-трудна за определяне. 

Ето защо незапалимостта е основно качество за противопожарните разпоредби по света и критичен елемент в безопасността на сградите в случай на пожар. Какъвто и да е източника на пожара, температурата или навлизането на въздух, строителните материали или елементи, които са незапалими, ще останат до голяма степен устойчиви на пожар. Що се отнася до противопожарните разпоредби, незапалимите материали могат да се използват неограничено във всяка сграда.

Забавящи горенето

„Забавящите горенето“ материали, от друга страна, са запалими. Няма световен стандарт за това как да се измери степента, до която един запалим продукт участва в разпространението и разрастването на пожар, но все пак има начини за измерване и те включват:

  • Колко лесно се запалва продукта
  • Количеството освобождавана топлина при горене
  • Как се разпространява огъня по повърхността на продукта
  • Начинът, по който, продуктът се разпада при горене
  • Количеството и естеството на отделящия се дим
Каменната вата може да се използва, за да станат сградите по-устойчиви на пожар.
Анализ на промяната на жилищната пожарна динамика и нейните последици за оперативните времеви рамки на пожарникарите

Критична роля 

Поради тези различни параметри, схемите за класификация на запалими продукти са сложни и характеристиките им за пожароустойчивост често са описвани във връзка с условията на изпитване. Оценките за ефективността също могат да се различават, ако даден продукт се използва самостоятелно или като част от композитна структура. Например, докато оценка за „състояние на продукта в края на експлоатацията“ описва как забавящата горенето изолация работи зад защитен слой, то най-горният слой на конструкцията има най-голямо влияние върху резултата от теста, а не ядрото на тествания композит.

Незапалимите материали играят ключова роля за запазването на безопасността на модерните сгради. ROCKWOOL се застъпва за това всички сгради със средна височина и многоетажни сгради, чувствителни и такива с висока заетост (като болници и домове, училища, хотели и спортни арени, където може да има предизвикателства при напускане на помещенията, независимо от тяхната височина) да бъдат изолирани с незапалими материали. 

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Повече за пожарите