Добре дошли в къщата с нулево потребление на енергия

1 януари 1 г.

Построен с правилните техники един дом може да произвежда повече енергия отколкото използва.

Плащате за енергия вместо за сметки

Какво би било, ако получавахте заплащане, а не сметки за енергия? И живеете в къща, която допринася за намаляване на екологичното въздействие Това е обещанието на сградите с нулево потребление на енергия1, при които къщата е толкова „изобретателна“ в използването на мерките за енергийна ефективност, че нейната консумация на енергия се уравновесява, дори надвишава генерираната на място или в близост възобновяема енергия. 

Когато сградите съставляват около една трета от общото потребление на енергия и 20% от емисиите на CO2 (до 50% в големите градове 2), всичко, което можем да направим, за да ги направим по-ефективни, е положително. С Парижкото споразумение от края на 2018 г. светът си постави за цел да ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий. За постигането на тази цел обаче ще трябва да изградим нови сгради и да обновим съществуващия фонд до стандарти за сгради с нулев енергиен баланс до 2050 г.3.  

Амбициозна цел

През 2010 г. ЕС постигна съгласие, че до 2020 г. всички нови сгради в страните от Европейския съюз трябва да бъдат изграждани до нива с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB)4. Това е отговорна задача, но целта за близко до нулево нетно потребление на енергия може да бъде достигната, като се използва технология, която вече съществува: „пасивни“ мерки (например изолация), комбинирани с използване на възобновяема енергия. Освен че имат минимален принос за емисиите на CO2, тези сгради допринасят и за други положителни резултати. 

Те намаляват енергийната зависимост, като в крайна сметка дават на страните и регионите по-голям контрол върху енергийните си доставки. Те създават и работни места и стимулират икономическия растеж. Съществува и значителна финансова полза. Енергоефективният дизайн може да спести до 80% от оперативните разходи на сградата, често с малко или никакви допълнителни разходи през целия експлоатационен срок на мярката5.

Изолацията от каменна вата ROCKWOOL помага на строителите да създават сгради с нулев енергиен баланс благодарение на своята ефективност при запазването на топлината вътре или вън. Изолацията значително намалява необходимостта от допълнително отопление и охлаждане, което означава по-малко търсене на енергия и по-малко вредни емисии.

1: Проект за нулево потребление на енергия "Какво представляват домовете с нулево потребление на енергия"
2: C40 Градове, Градска ефективност II: Седем иновативни градски програми за енергийна ефективност в съществуващи сгради 
3: World Green Building (Световно зелено строителство), "От хиляди до милиарди"
4: Европейска комисия, "Сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия"
5:  Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE), "Принципи за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия"

Какво е сграда „с близко до нулево нетно потребление на енергия“?

Тъй като има много различни дефиниции за термини като „близко до“, „нула“ и „въглерод“, Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD, 2010/31/EC) дава пълно описание на „близко до нулево нетно потребление на енергия“: „Сграда с много добри енергийни характеристики... Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в близост.

 

Справка: Европейски съюз, „Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета“

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Повече за сградите за спестяване на енергия