Как да изградим едно устойчиво бъдеще

1 януари 1 г.

Енергийната ефективност може да намали екологичния отпечатък на нарастващото население

Увеличаване на потребностите от енергия

В световен мащаб сградите имат голямо въздействие върху околната среда. Днес те потребяват около една трета от енергията, която използваме и произвеждат една пета от световните емисии на CO2. Въз основа на текущите тенденции това въздействие ще се засили в бъдеще, тъй като нарастващото население в целия свят бързо става все по-урбанизирано.

До 2050 г. има вероятност да живеят 9,7 милиарда хора на планетата. При около 1,5 милиона от тях, които се преместват всяка седмица в градска среда. Хората са по-склонни да живеят в градовете, където обикновено прекарват до 90% от времето си на закрито. Тъй като всеки иска удобна вътрешна среда, това създава повече търсене на енергия за климатични и отоплителни системи. За домакинствата това може да бъде скъпо. Отоплението, охлаждането и вентилацията на домовете ни са най-големите ни разходи за енергия, които съставляват до 16% от общите разходи на домакинствата!.

Сградите са отговорни за една трета от световното потребление на енергия

Как да преодолеем предизвикателствата

Изчислено е, че тази комбинация от нарастване на населението и урбанизация би могла да удвои или дори да утрои потреблението на енергия в сградния сектор и емисиите до 2050 г. Във време, когато светът трябва спешно да намали емисиите на CO2 и да подобри енергийната ефективност, това представлява привидно невъзможно предизвикателство. Как може едно нарастващо, урбанизиращо се население да живее устойчиво?

Решението е точно пред нас, в нашите домове и работни места. В момента много от тях губят енергия, като позволяват при по-хладен климат да се губи ценна топлина или при по-топъл климат да се използва твърде много енергия за охлаждане на обитателите. Съвременната технология за енергийна ефективност вече може да създаде огромна разлика: само една добра изолация би спомогнала за спестяване на до 70% от нуждите ни от отопление в сградите. Чрез реновиране на съществуващите сгради и гарантиране, че новите отговарят на високи стандарти за ефективност, можем драстично да намалим енергийните потребности и емисиите на СО2, дори когато градското население нараства.

Когато екологичните цели са по-важни от всякога, подобряването на енергийната ефективност на сградите представлява непосредствена възможност да направим градовете по-здравословни, по-безопасни и по-устойчиви.

1Графика с информация за отопление и охлаждане

Употреба на енергия
0

от глобалната употреба на енергия е от сградите

Градските жители прекарват до
0

от времето си на закрито

Разходи за хората
0

от оперативните разходи, свързани с хора

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Още за енергийната ефективност и урбанизацията