Енергийно управление за вашия бизнес

30 юли 2020 г.

Енергийното управление дава възможност за интелигентно намаляване на разходите в бизнеса. Каменната вата на ROCKWOOL е едно от редките решения, които са едновременно икономически ефективни и екологични.

Производството на стоки изисква енергия. Без значение дали произвеждате дрехи, детски играчки или машини, вашият бизнес потребява енергия и всеки месец плаща своите енергийни задължения. Несъмнено, отговорното управление на енергията ще окаже своето въздействие не само върху околната среда, но и върху вашия портфейл, а ползите могат да бъдат значителни.

  1. Намаляването на сметките за енергия ще позволи на бизнеса да насочи финансовите си ресурси към други полезни сфери на действие.
  2. Намаленото енергийно потребление ще окаже положителен ефект от екологична гледна точка.
  3. Ефективното енергийно управление може да допринесе за отличния имидж на компанията.

Как да стане това обаче?

На първо място е важно да се разбере какво е точното количество енергия, която потребява бизнесът Ви. Няма как да има ефективно управление, ако липсва нужната информация и всяка програма за управление на енергията започва с анализ на текущото потребление.

След като анализът бъде завършен, можете да определите областите, в които е нужно да се вземат мерки, както и тези, които биха довели до максимално положителен резултат без да създадат съществени спънки в производството или процеса на работа.

За много от предприемачите производството може да изглежда като очевидното първоначална точка, но в редица случаи се оказва, че офис сградите и изобщо сградните инсталации са основен потребител на енергия. Интересен е факта, че сградите представляват около 30 процента от глобалното енергийно потребление.

Според Международната агенция по енергетика (IEA) енергийното потребление на квадратен метър в строителния сектор трябва да се подобри с 30 процента до 2030 г., за да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение. За щастие, ние имаме решение - продуктите от каменна вата осигуряват енергийно ефективна изолация, която може да ни помогне да спестим енергия и разходи, като същевременно намалява отрицателното въздействие върху климата.

Друго интересно изследване показва, че системите за отопление, вентилация и климатизация са отговорни за до 40% от общите енергийни нужди на сградите. И тук можем да бъдем полезни – изолацията с каменна вата на сградните ОВК инсталации може да доведе до значително по-голяма степен на енергийна ефективност.

Създаването на енергийно ефективни бизнес решения може да бъде трудно и да изисква значителен управленски ресурс. По тази причина нашите специалисти са на Ваше разположение и ще Ви консултират за най-ефективните начини за използване на каменна вата при енергийното управление на бизнеса Ви. Задайте въпросите си тук.