Къщата, която силно се нуждае от отопление

1 януари 1 г.

Как се строи “пасивна къща”, която спестява енергия

Кой се нуждае от централно отопление?

Повечето хора от региони като северна Европа. И все пак, в продължение на повече от 20 години е имало стандарт за строителството, което означава, че дори къщи в студен климат могат да бъдат построени така, че да се поддържа комфорта за обитателите с малко или никаква нужда от отопление.

Създадена от Passivhaus Institute (Институт за пасивни къщи) в Дармщат, Германия през 1996 г. „пасивната къща“ е една от пионерските концепции за изграждане на нискоенергийни къщи и днес е водещ стандарт за строителство. Различното в този тип строителство е, че най-добре се използват „пасивните“ влияния в дадена сграда – като слънце, засенчване и вентилация – вместо активни отоплителни и охлаждащи системи като климатизация и централно отопление. Съчетано с много високи нива на изолация и херметичност, се осигурява възможност пасивната къща да използва с 90% по-малко енергия1,  отколкото обикновено жилище.

Как се дефинира пасивната къща?

Сградата трябва да отговаря на няколко критерия за постигане на стандарта за пасивна къща:

Отопление на пространството: Потребностите от енергия за отопление на пространството: не трябва да надвишават 15 kWh/m2 за жилищното пространство на година или 10 W/m2 в пиковите моменти. Това контрастира с необходимите 100 W/m2 в една обичайна къща. 

Първична енергия: Общата енергия, необходима за всички приложения в дома (отопление, топла вода и битова електроенергия), не трябва да надвишава 60 kWh / m2 жизнено пространство на година.

Херметичност: Пасивните сгради са много херметични и не трябва да имат повече от 0,6 пъти въздухообмен на час при 50 паскала налягане.

Температурен комфорт: Жилищните пространства трябва да бъдат удобни през цялата година, като през не повече от 10% от часовете в дадена година температурата да не надвишава 25°C.

Интелигентен пасивен дизайн

За да се постигне това ниво на производителност, строителите използват интелигентен пасивен дизайн – например като гарантират, че къщата е ориентирана и проектирана така, че да се възползва максимално от слънцето и сянката – заедно с петте принципа на пасивната къща.

Много високи нива на изолация са ключов елемент в една пасивна конструкция, която поддържа толкова ниски топлинни загуби, че една къща може да се запази топла или без нагряване, или само чрез предварително загряване на свежия въздух в помещенията. Пасивните сгради се отличават с непрекъснато изолираща конструкция като топлоизолация около сградата и херметизиращ слой.

Изолацията от незапалима каменна вата на ROCKWOOL е идеална за достигане на стандартите на пасивните къщи, тъй като тя лесно се вписва в сградата и остава в първоначалната си форма в течение на времето, като позволява преминаването на изпаренията, и е дълготрайна и безопасна. 

1 „25 години пасивна къща – Интервю с д-р Волфганг Файст",  Институт за пасивни къщи 

Енергия
0

по-малко енергия, използвана в пасивните къщи

Отопление
0

необходими за отопление в сравнение с 100 W/ m2 в обичайна къща

Петте принципа на пасивния дизайн

  1. Без термомост
  2. Отлични прозорци
  3. Механична вентилация с оползотворяване на топлината
  4. Качествена изолация
  5. Херметична конструкция

Разгледайте нашите продукти

Още за избраните теми