Здравословното работно място е по-продуктивно

1 януари 1 г.

Санирането на „болните“ сгради може да подобри печалбите, както и благополучието.

Необходимостта от здравословни работни места

Тъй като „синдромът на болните сгради“ беше за първи път идентифициран като проблем през 80-те години, работодателите са увеличили усилията си за подобряване на работната среда. В крайна сметка прекарваме до 90% от времето си на закрито, така че е важно пространствата, в които работим, да поддържат доброто ни състояние.

Необходимостта от здравословни работни места е още по-важна днес поради преходът към икономика, основана на знанието. 92% от оперативните разходи на дадена компания1 са свързани директно с разходите за персонал. Поради това всичко, което може да се направи, за да се подобри производителността на хората, е от полза. 

Изследванията показват, че ползите от инвестирането в здравословно работно място оправдават разходите. Например, 79% от собствениците на сгради2 , инвестирали в стратегия за здравословна сграда, са установили по-добра удовлетвореност и ангажираност на служителите. Проучванията след служителите показват, че високо ангажираните служители могат да подобрят бизнес постиженията с 30%3

Здравословните сгради са също и по-ценни. Близо три четвърти от собствениците на сгради съобщават, че по-здравословните сгради са по-лесни за отдаване под наем и по-привлекателни за наемателите. И 62% наблюдават положително въздействие върху стойността на сградата4, което означава, че енергоефективните характеристики имат потенциал да повлияят върху бързината на препродажба5.

Разходи за хората
0

от оперативните разходи, свързани с хора

Удовлетворение и ангажимент на служителите
0

по-добро удовлетворение и ангажимент на служителите от по-здравословни сгради

Бизнес представяне
0

подобрение в бизнес представянето с ангажирани служители

Ние съдействаме за излекуване на "болните сгради"

Въпреки това все още има работа за вършене. Позовавайки се на 60% от анкетираните в проучване за 2016 г.6,достъпът до дневна светлина все още се разглежда като ключов елемент за по-здравословно работно място. И само 34% от служителите са доволни от нивата на шума, дори на нови работни места7.

Изолацията на ROCKWOOL помага да се лекуват "болните сгради" и да се създава по-добра работна среда. Нашите звукопоглъщащи таванни и изолационни решения намаляват нивата на шума, така че служителите могат да се концентрират дори и в открити пространства, докато термоизолацията от каменна вата помага да се поддържат вътрешните температури на оптимални нива. И с техните гладки, отразяващи повърхности, нашите таванни панели също спомагат и за по-ефективно разсейване на светлината.

Предвид потенциалната възвръщаемост тя представлява чиста полза за собствениците на сгради и работодателите в отговор на търсенето на здравословни сгради и включването на ориентираните към човека дизайни на работното място.

 

1: Leesman Report, 100, 000+ Доклад за ефективност на работното място 
2: Dodge Data & Analytics, “Smart Market Report”, 2016
3: Hay Group, "Employee Engagement" 
4: Leesman Report, 100,000+ Доклад за ефективност на работното място
5: GRESB, ” The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds”, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, “Smart Market Report”, 2016

7: Leesman, "The next 250K"

 

Разгледайте нашите продукти

Още за вътрешния климат