По-добро качество на живот за милиони

1 януари 1 г.

Допълнителните предимства на изолацията я превръщат сила за добро в обществото.

Необходими са действия

Сградите играят важна роля в осигуряване на устойчиво бъдеще. Ако не започнем да използваме значително по-малко енергия, няма да можем да постигнем целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното повишение на температурата до 1,5°C над нивата в прединдустриалната епоха. Днес сградите обуславят една трета от енергията, която използваме и приблизително 20% от глобалните емисии на CO21: тези емисии се удвоиха между 1990 г. и 2010 г. и се прогнозира да се случи същото отново до 2050 г.2,  ако не бъдат предприети допълнителни действия.

По-добрата изолация може да помогне значително за обръщане на тази тенденция. В световен мащаб съществуващата технология за енергийна ефективност може да намали количеството енергия, използвана от сградите, с между 50 и 90%, което би имало огромно въздействие върху техните емисии на CO2. Само на територията на ЕС подходящата изолация би могла да помогне за спестяване на до 70% от нашите нужди от отопление3.  

Сградите са отговорни за една трета от световното потребление на енергия

Положително въздействие от изолацията 

Но предимствата на енергийната реновация се простират извън постигането на целите, свързани с климата. Едно изследване4, проведено през 2017 г., показва,  че по-доброто здраве, дължащо се на добра вътрешна среда, би могло да подпомогне значително финансирането на програми за енергийна реновация, чрез намаляване на разходите за здравеопазване, особено в най-лошо изпълнените сгради или когато енергийната бедност е реален проблем. 

Изолацията има и други положителни въздействия върху качеството на живот. Ново изследване5  показва, че лишаването от сън е свързано с по-кратък живот, рак, болестта на Алцхаймер, сърдечни заболявания и проблеми с психичното здраве. И все пак в Европа около 30% от хората6  са с нарушен от шума сън. Този проблем в несъразмерна пропорция засяга хората, които изпитват енергийна бедност и за които е много по-вероятно да бъдат тревожени от шума от съседите. Тъй като намалява и нивата на шума, по-добрата топлоизолация може да има по-широко положително въздействие върху благополучието на хората.

И когато сградите са реновирани, те изглеждат и по-добре. По-приятните квартали създават „благотворен цикъл“, в който хората са стимулирани да се грижат за местната си среда и един за друг, превръщайки района в по-добро място за живеене.

С възможността да подобри здравето и благополучието, както и да помогне за ограничаване на изменението на климата, изолацията може да допринесе за по-добро качество на живот за хората навсякъде по света.

1 "Energy efficiency potential in buildings", OECD/IEA, 2016
2 "Constructing the future: creating a Paris Agreement-proof building sector", Climate Action Tracker Partners, 2016
3 Heating and cooling info graphic
4 "Adapting an English methodology to assess health cost benefits of upgrading energy inefficient French dwellings", ec eee, 2017
5 "Sleep should be prescribed': what those late nights out could be costing you", The Guardian, 2017
6 Berglund B, Lindvall T, Schwela HD, editors. Указания за шума в общността. Женева: Световна здравна организация

Употреба на енергия
0

от глобалната употреба на енергия е от сградите

Генерирани от хората
0

от генерираните от хората емисии на CO2 са в резултат от енергията, използвана в сградите

Потенциал за спестяване
0

50-90% потенциал за икономия на енергия от съществуващи енергоефективни технологии като изолацията

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Още за икономията на енергия и ефективността