Изменение на климата
Енергийна ефективност
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация

Устойчиво бъдеще с нови модели за развитие на градската среда

8 юли 2021 г.

Какво представлява „моделът на поничката“ и как градовете могат да постигнат устойчиво развитие при повишени изисквания за екологичност и социална подкрепа

Светът, пред който сме изправени днес е свят на промени и повишени нужди на все по-разрастващото се градско население. Този проблем стои не само пред България и редица големи световни градове вече търсят най-подходящия модел за постигане на устойчиво бъдеще.

От своя страна предстоящата вълна на реновация в ЕС ще даде уникална възможност на градовете в съюза не само да преразгледат, но и значително да подобрят своите планове за устойчивост. Затова искаме да ви разкажем за един от новите методи за икономическа, социална и екологична трансформация, който след появата си беше разработен и на ниво град.

В стремежа си да премине към напълно кръгова икономика и да се превърне в климатично неутрална столица до 2050 г. Амстердам е първият град, който използва „модела на поничката“.

Какво представлява „моделът на поничката“?

Създател на този модел е Кейт Рауърт, научен сътрудник в Оксфордския университет. Тя описва „модела на поничката“ в книгата си „Икономика на поничките: седем начина да мислим като икономисти от 21-ви век.“. Моделът представлява нов начин за разглеждане на устойчивото развитие, обособявайки границите между способността на града да осигури необходимата социална основа (вътрешния кръг на поничката) за населението, без същевременно да надвишава поставените екологични цели (външната част на поничката). Това е набор от стратегии и политики, които подпомагат създаването на кръгова икономика. Ограничен до рамките на един град, Амстердам ще изпробва модела за възстановяването си след пандемията. Създаването на устойчива, издържлива и въглеродно неутрална градска среда, която да предостави висока степен на обслужване на всички свои граждани е трудна цел. Но тя е възможна с използването на съвременни технологии, социална интеграция и икономическа подкрепа от местните власти.

За постигането на целите си Амстердам идентифицира три основни точки в стратегията си:

  • Средата на живот – вкл. намаляване на енегията необходима за създаване на здравословна вътрешна среда в сградите и подпомагане използването на устойчиви материали, които допринасят за създаването на истинска кръгова икономика.
  • Потребление и потребителски стоки – създване на условия продуктите, които се потребяват да имат възможно най-малка екологична следа, както и подкрепа за вторичното им използване.
  • Оптимизиране на потоците от храни и органични отпадъци - ефективен контрол върху целия жизнен цикъл на материалите и максимално използване чрез намаляване на отпадъците от потребителски стоки, хранителни продукти и строителни материали

Комбинирайки подход, който ясно дефинира проблемите, градът може да изложи какво иска да постигне и да разработи методологии, за да превърне тези цели в реалност. Миналата година Рауърт публикува и своето Ръководство, наречено „Създаване на градски портрети“, което има за цел да осигури рамката за бъдещите дейности, които всеки град може да приеме за постигане на устойчиво развитие.

Как каменната вата допринася при реализация на „модела на поничката“?

Продуктите на ROCKWOOL са едни от малкото материали, които могат активно да подпомогнат усилията на градовете в постигането на устойчиво развитие. Каменната вата не само позоволява създаването на комфортна вътрешна среда, с намален разход на енергия за отопление или охлаждане, но и е напълно рециклируема. Каменната вата е създадена от един от най-изобилните природни ресурси и може да бъде рециклирана безкрайно.

Моделът, за който ви разказваме днес, разглежда начина, по който ежедневно произвеждаме, консумираме и обработваме ресурси. В Амстердам идеята за процъфтяващ град се превръща в синоним на устойчивост при доставките, отговорно използване на естествени материали и увеличаване на полезния живот на продуктите за намаляване на отпадъците, където това е възможно. Целта е се използва „моделът на градската поничка“, за да бъдат създадени идеалните икономически условия, необходими за подкрепата на иновациите при компании във всеки бизнес сектор. За постигането на тази цел обаче, е необходимо всички ние – градската управа, бизнеса и гражданите да обединят усилията си постигане на по-добро бъдеще. Ние от ROCKWOOL се стремим да постигнем точно това и се надаваме скромните ни усилия да помогнат и на вашия бизнес. Вижте повече за това как изолацията с каменна вата може да помогне на бизнеса ви.

Искате ли да научите повече?