Скрит потенциал

1 януари 1 г.

При възвръщаемост от две години или по-малко инвестирането в изолационни материали би могло да спести милиони на промишлеността

Поддържане на устойчивост на бизнеса 

Промишлеността е огромен потребител на енергия. По света обхваща над една четвърт от годишното потребление на енергия и създава почти 40% от емисиите на CO2, свързани с енергията1  . Във всички свои форми енергията има основен дял в разходите за промишлено производство. 

За да поддържа своята устойчивост в условията на нарастващи разходи, ограничения на ресурсите и регламенти в областта на околната среда, собствениците и ползвателите трябва да намалят употребата на енергия. В много отрасли те вече са направили значителни инвестиции за постигането на това. Но все още не са използвали пълния скрит потенциал на едно просто решение: изолация.

Датската промишленост повиши своята конкурентоспособност благодарение на силен акцент върху намаляване на разходите за енергия. За 10 години датските промишлени компании повишиха конкурентоспособността си с 9%. ROCKWOOL Technical Insulation спомага за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността.
Източник: „In-depth study of European Energy Security“, Комисия на ЕС

Неизползван потенциал 

Изолацията вече играе важна роля в химическите, нефтохимическите предприятие и нефтените рафинерии. Тя защитава персонала от опасност от изгаряния, управлява енергийните потоци, поддържа температурите в установените граници и позволява на химическите реакции и процеси да протичат нормално и безопасно.  

Въпреки това в изолацията има много по-голям неизползван потенциал за икономия на енергия, разходи и емисии за индустрията, като инвестициите се възстановяват бързо. Няколко проучвания показват мащаба на тази възможност:

  • Като се използват данни от 700 анализа в областта на промишлената енергия Националната асоциация по изолации на САЩ (NIA) предвижда, че цялостната програма за поддръжка и модернизация на изолацията може да генерира годишни спестявания от 4,8 милиарда щатски долара и да намали емисиите на CO2 с 43 милиона метрични тона всяка година2

  • Когато Европейската фондация за индустриална изолация прегледа 180 одита на TIPCHECK (Техническа проверка на изолационните характеристики), тя установи потенциални икономии на енергия от 750 000 MWh/година, което би намалило емисиите на CO2 с 500 000 тона и ще спести 23,5 милиона евро годишно. Съгласно проучването обичайното време на възвръщаемост за модернизиране на изолацията е една до две години.3

  • ECOFYS  е показал, че добре проектираната изолация може да спести от 50 до 60 на сто от топлинните загуби в повечето съоръжения.4

Проучвания като тези демонстрират мащаба на възможните икономии за собственици и оператори в енергия, пари и емисии на CO2. Освен че е подходяща за бизнеса, ефективната изолация помага за защита на хората и имуществото, като същевременно защитава околната среда. 

1 "CO2 emissions from fuel combustion",  OECD/IEA, 2016
2 "About Insulation By Numbers", National Insulation Association, et al.,
3 "Harnessing the Potential of Industrial Insulation", Eiif 
4 "Climate protection with rapid payback", Eiif, 2012

Потребление
0

от цялата енергия се потребява от промишлеността

Емисии на CO2
0

Принос на промишлеността за глобалните емисии на CO2

Потенциал
0

потенциална икономия на енергия от изолация в промишлеността

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Още за енергийната ефективност и устойчивост