Устойчивият мегаполис

1 януари 1 г.

С добро проектиране и материали, дори бързата урбанизация може да бъде устойчива

Всяка седмица 1,5 милиона души се придвижват към малки и големи градове, с което създават огромно натоварване върху местните ресурси и околната среда. И все пак, с помощта на подходящи похвати и технологии урбанизацията и устойчивостта могат да вървят ръка за ръка.

Мегаполисите на бъдещето

За нарастващото население на света бъдещето е в градовете. Смята се, че до 2030 г. ще има 41 „мегаполиса“ с повече от 10 милиона жители1. Днес те са едва 182. Хората в тези градове ще изразходват 81% от ресурсите употребявани по света3. Двадесет години по-късно, до 2050 г., това градско население ще има нужда от 50% повече храна и 17% повече вода, отколкото днес4. Освен това, те ще искат да живеят комфортно. Днес все още има 1,2 милиарда души без електричество; бъдещите обитатели на градовете ще искат модерно енергийно управление и съвременни жилища, с приятен вътрешен климат.

Това придвижване към градовете си има цена. Според сегашните прогнози, до 2050 г. нарастването на населението и урбанизацията ще генерират увеличение два-три пъти на глобалното потребление на енергия за сградния фонд при аналогично въздействие върху свързаните с него емисии5. Когато глобалните цели за околната среда изискват значително намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на CO2, е трудно да си представим как този урбанизиран свят може да бъде устойчив.

Мегаполиси
0

мегаполиси с 10 и повече милиона жители до 2030 г.

Хората
0

души се придвижват към градска среда всяка седмица

Храна и вода
0

повече храна и 17% повече вода ще са необходими на градското население през 2050 г.

Справяне с предизвикателствата на околната среда

Градовете обаче предлагат редица възможности за справяне с предизвикателствата на околната среда. Апартаментите и офисите, които са обновени и изградени с високо ниво на изолация, имат нужда от много по-малко енергия за отопление и охлаждане, отколкото традиционните конструкции, така че вече е възможно да започнем да намаляваме отрицателното въздействие на градовете върху околната среда. За да може пространството в градовете да се използва ефективно, сградите обикновено трябва да са по-високи и по-близо една до друга, което може да повиши риска от пожар. Използването на негорими строителни материали, като изолация от каменна вата, означава, че е възможно постигане на по-голяма гъстота на населението без повишен риск от пожар.

А задоволяването на нуждите от храна и вода в разрастващите се градове по необходимост изисква повече земя и ресурси. Със системи за култивиране, при които се използва устойчива среда за отглеждане с прецизно планиране на използването на вода и хранителни вещества за реколтата, доставчиците на храна за градското население могат да получат високи добиви от малка площ.

ROCKWOOL Group е в челните редици при разработването на материали, които ще спомогнат за устойчивото разрастване на бъдещите градове.

https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities
3 https://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-the-global-consumers-to-watch
4 https://pubdocs.worldbank.org/en/862271433768092396/Holger-Kray-RO-SustainableAg-hkray-ENG.pdf 
5 https://www.gbpn.org/sites/default/files/IPCC_AR5__Implications_for_Buildings__Infographic__WEB_EN%20%281%29.pdf

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Още за урбанизацията