Офисът, който звучи толкова спокоен, колкото изглежда

1 януари 1 г.

При добра акустика офисите от отворен тип стават приятни места за работа

Университет на Южна Дания (SDU), Технически факултет в Одензе, Дания

Ние усещаме дадено помещение с всички наши сетива. Не трябва ли тогава архитектите да отделят толкова време за проектиране на звука в дадено пространство, каквото отделят за неговата визия? Звуците в офиса са втората най-важна физическа характеристики, влияеща върху продуктивността на работното място (след осветлението). Тъй като се пренасочваме към "икономика, основана на познанието", където успехът зависи все повече от човешката производителност и удовлетвореност, шумът в офиса става неотложен проблем за бизнеса.

Акустиката стана особено проблемна в офисите от отворен тип, които много компании използват сега. Както обяснява Сьорен Петер Лунд, главен изследовател в Датския национален център по научни изследвания за работната среда:

“Липсата на уединение в офисите от отворен тип карат работниците да се чувстват като постоянно наблюдавани, и шумовете около тях може да бъдат възприемани като заплаха и навлизане в личното пространство. Много е трудно да се концентрираш, когато хората говорят около теб. Акустичните качества на едно помещение са един от основните фактори, които трябва да се вземат предвид, когато се проектират пространства, които ще бъдат използвани за комуникация и когнитивни задачи”.

Регулиране на акустиката

В действителност изследванията показват, че продуктивността на работниците в офис от отворен тип е с 15% по-ниска: те се концентрират по-трудно, заради малките смущения, които водят до загуба от повече от 20 минути концентрирана работа на ден. Регулирайки на акустиката обаче, продуктивността в офисите от отворен тип се подобрява. Служителите могат да се фокусират повече от 50% и смущенията се намаляват с приблизително 50 на сто. Работещите правят с една десете по-малко грешки и нивата им на стрес спадат с над една четвърт1.

Например, използването на материал, неотразяващ шума, за тавани и стени, може да допринесе до понижаване на степента, до която речта отеква, намалявайки шума до комфортни нива. Прилагането на акустичен принцип може да допринесе за разрешаване на трудното предизвикателство за създаване на гъвкава, атрактивна работна среда, при която служителите могат да се чувстват щастливи и да не изпитват смущения.

 

1: David M. Sykes, "Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance In Offices & Open Areas"

Производителност
0

по-ниска производителност в офиси от отворен тип

Загуба на работа
0

минути загуба на концентрирана работа за един човек на ден поради смущения

Фокус
0

повече фокус и 51% намаляват разсейването с подобрено звукопоглъщане на помещенията

Потопете се в нашите продукти

Свързани истории