Dual Density Плоски покриви

Dachrock 30

Твърди хидрофобни плоскости от каменна вата

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,039 W.m ˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg ˗¹.K ˗¹ | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10≥ 30 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp ≥ 300 N | EN 12430
Издръжливост на опън σmt ≥ 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Roofrock 30 1,28 50 1200 2000 57,6 57,6
Roofrock 30 1,5 60 1200 2000 48 48
Roofrock 30 2,05 80 1200 2000 36 36
Roofrock 30 2,55 100 1200 2000 28,8 28,8
Roofrock 30 3,05 120 1200 2000 24 24
Roofrock 30 3,3 130 1200 2000 69,4 21,6
Roofrock 30 3,55 140 1200 2000 74,73 19,2
Roofrock 30 3,85 150 1200 2000 80,07 19,2
Roofrock 30 4,1 160 1200 2000 85,41 16,8
Roofrock 30 4,6 180 1200 2000 96,08 16,8
Roofrock 30 5,1 200 1200 2000 14,4 14,4
Roofrock 30 2,3 90 1200 2000 31,2 31,2

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Dachrock 30_technical paper BG PREVIEW
Dachrock 30_technical paper BG PREVIEW

pdf