Sustainability report 2019 front page

Нашето въздействие

През 2019 г. увеличихме количеството каменна вата, което събираме и рециклираме от нашите клиенти с 23%, подобрихме условията за обучение на 445 000 ученици, спестихме 100 милиона литра вода и намалихме процентът си на изгубено време (LTI) със 17%. Това е само част от постиженията ни за 2019 г. Прочетете повече за напредъка, постигнат в други области в нашия Доклад за устойчивостта.

Reference case, Sweden, Linköping, Valla Berså, KL-trä, massive wood, REDAir FLEX, apartments

Намаляване на въглеродните емисии

С публикуването на нашия Доклад за устойчивостта ние обявяваме и целта си да намалим абсолютната и относителна интензивност* на емисиите CO2 от производството ни в Дания със 70 процента (спрямо нивата от 1990 г.) преди 2030 г., което съответства на националната цел на датското правителство. Научете повече за намаляването на въглеродните емисии в Дания и за цялата ни дейност в Доклада за устойчивостта 2019.

factory, Doense, production

Измерване на социално-икономическото ни въздействие

Вече можем да наблюдаваме работните места и икономическата стойност, която ROCKWOOL създава пряко или косвено, както и социално-икономическата стойност на енергията, която нашите продукти пестят. Заедно с Copenhagen Economics разработихме нова методология за оценка на нашия глобален и местен принос за създаване на местни работни места и икономически растеж. Прочетете повече за социално-икономическото въздействие в нашия Доклад за устойчивостта.

People working together, doing their jobs, teamwork, plant operations at the production manufacturing factory facility in Milton, ON

Факти и данни

Справочникът предлага по-задълбочен поглед върху приоритетите на ROCKWOOL за устойчивост, включително нашите най-съществени проблеми, как работим като отговорен бизнес и поддържаме спазване на правилата, уважение към правата на човека и напредъка в целите ни за устойчивост и тези за устойчиво развитие.

Young man using a tablet. Photo used in Sustainability Report 2019.

People, person, man, young man
Подобрена акустика
0

Ученици се възползваха от по-добра среда за обучение с акустични решения Rockfon през 2019 г.

Създадена заетост
0

Работни места, създадени в нашите фабрики за производство на каменна вата и с доставчици през 2019 г.

Спестена вода
0

милиона литра спестена вода от продукти предназначени за оранжерии, продадени през 2019 г.

Научете повече за устойчивостта в ROCKWOOL

Архив на Докладите за устойчивостта

Видове

20180213 GMC PHO 592
PDF
826.6 KB

Доклад за устойчивостта 2018

Вградено въздействие

20180213 GMC PHO 592
PDF
6.8 MB

Доклад за устойчивостта 2017

Да построим бъдещето днес

20180213 GMC PHO 592
PDF
4.1 MB

Доклад за устойчивостта 2016

В сърцето на модерния живот

20180213 GMC PHO 592
PDF
1.9 MB

Доклад за устойчивостта 2015

Да се изправим пред предизвикателствата