Намалете звука

1 януари 1 г.

Хората са по-здрави и по-щастливи, когато шумовото замърсяване се контролира

Не всеки шум е лош, както би потвърдил всеки любител на силна музика. Но нежелан шум, известен още като шумово замърсяване, представлява реална заплаха за човешкото здраве и благоденствие. 

Шумът може да повлияе на съня Ви, да повиши сърдечния ритъм и кръвното Ви налягане и дори да повлияе на двигателните умения и когнитивните функции. Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) 10 000 смъртни случая в Европа  всяка година могат да бъдат приписани на шума. И годишните разходи за шумово замърсяване в Европа се оценяват на 52 милиарда долара.  

В отговор ЕАОС и Световната здравна организация са определили цели за максималните нива на шума, на които трябва да бъдат изложени европейците. Те препоръчват нива за нощно време от не повече от 40 dB (една трета от гражданите на ЕС в момента са изложени на 55 dB) и 65 dB през деня.  Някои общини се опитват да направят това, като поставят ограничения върху нивата на шума, например за събития, провеждащи се през нощта.

Общопризнато е, че излагането на шум може да предизвика раздразнение и нарушения в съня, като и двете се отразяват на качеството на живота.
Източник: Декларация за политика за шум за Англия (NPSE)

Здравословният дизайн

Конструкцията на сградите оказва силно влияние върху нивата на шума – и това става част от разрастващото се обсъждане между архитекти, собственици на сгради и здравни специалисти относно „здравословния дизайн“. Много работници откриват, че офисите от отворен тип например, могат да влияят зле на концентрацията, частично поради излагането на шума, който може да се създава в тях. Когато дадено пространство е предназначено за комуникация или когнитивни задачи, неговата характеристика на шумозаглушаване е една от най-важните, които се вземат предвид при проектирането. 

Материалите са важна част за решението. Ако повърхностите позволяват на звуковите вълни да се отразяват обратно в пространството, те могат да създадат шумна вътрешна среда. Звукопоглъщащите материали, от друга страна, могат да управляват нивото на околния шум, като същевременно звукоизолация може да възпрепятства придвижването на шума от едно в друго пространство. 

Чрез елиминиране на шумовото замърсяване, добре проектираните сгради могат да окажат важен принос за подобряване качеството на живот за милиони.

Разходи
0

е годишният разход за шумово замърсяване в Европа

Смъртни случаи
0

смъртни случая в Европа всяка година се приписват на шума

Ниво на шума
0

препоръчано ниво на дневен шум

Разгледайте нашите продукти

Още за шума и акустиката