Защитни пластове

1 януари 1 г.

По-сложна, отколкото изглежда, ограждащата конструкция на сградата създава комфортна вътрешна среда

Възможно е да смятате, че само стените и покрива Ви пазят от лошото време навън. Но „външните ограждащи елементи на сградата“, които се определят като тази част от сградата, която отделя интериора от екстериора, включва редица различни компоненти, всеки от които може да е комплексен и многопластов.

Четирите основни функции

Типичните елементи на ограждащите елементи на сградата включват стени, покриви, подове и „фенестрации“ (прозорци, врати, покривни прозорци и други отвори). Всеки един от тях може да съдържа много и различни пластове и материали. Да вземем за пример типична стена в северноамериканска къща. В нея може да има гипсокартон, пароизолация, изолация за кухини, напр. каменна вата, поставена между дървени греди, OSB (Oriented Strand Board - плоскост от ориентирани дървесни частици, направена от свързани със смола дървени ленти), водоустойчива преграда, външна изолация и накрая – облицовка. Това е само една част от ограждащите елементи на сградата, но със седем различни пласта!

Която и част от интериора да предпазват, ограждащите елементи на сградата изпълняват четири основни функции:

  1. Поддържане, пренасяне и наместване на конструктивните товари, упражнявани от околната среда и сградата
  2. Спиране и регулиране на топлината, въздуха, влагата и звука между екстериора и интериора
  3. Оформяне на повърхностите, за да отговарят на естетическите или други изисквания за функциониране
  4. Разполагане на техническото оборудване и комунално-битовите услуги, като електричество и вода.

Това е взаимодействие, което има значение

Освен да изпълняват всичко това, ограждащите елементи на сградата и техните компоненти трябва да притежават огромен спектър от качества, за да могат да изпълняват функциите си. Лесно ли се изграждат? Трайни ли са? Лесно ли се поправят и обслужват? Безопасни ли са? Рентабилни ли са?

При ограждащите елементи на сградата като цяло, това е взаимодействие, което има значение. Всички компоненти трябва да функционират съвместно и ефективно, за да поддържат комфортен вътрешен климат в условия на околната среда, които могат бързо да се променят от проливен дъжд до горещо слънце или сковаващ студ. Трайните, устойчиви материали като каменната вата са съществена част от това съчетание.

През целия си експлоатационен живот строителната изолация от каменна вата на ROCKWOOL обикновено спестява приблизително 85 пъти повече въглерод, отколкото се отделя по време на производството ѝ. Това се равнява на 155 милиона тона спестен въглерод през целия експлоатационен живот.

Разгледайте нашите продукти

Свързани истории

Още за ограждащите елементи на сградата