Реновация на сградния фонд в градска среда

27 август 2020 г.

Защо три големи световни града считат реновацията на съществуващия сграден фонд за един от най-ефективните начини за решаване на редица екологични и социални проблеми?

Особената ситуация, в която попаднахме тази година изостри редица проблеми на модерния градски живот и създаде натиск върху системите и организацията в градовете. Но това, което всички знаем, е че не бива да губим визия за бъдещето, основите на което градим днес.

Въпреки че градските зони заемат едва около 2% от земната повърхност, те имат огромен въглероден отпечатък. Градовете са отговорни за повече от две трети от потреблението на енергия в света и над 70 процента от емисиите на въглероден диоксид.  Отоплението и охлаждането на сградите по света представлява 35 до 60 процента от общото потребление на енергия и средно те произвеждат близо 40% от вредните емисии. Това ни дава основание да смятаме, че намаляването на енергийното потребление и понижаването на въглеродния отпечатък на новите и съществуващи сгради е един от ключовите фактори за решаване на климатичните предизвикателства пред модерния свят. И докато строителството на нови сгради може да бъде лесно контролирано с подобряване на изискванията, то огромния съществуващ сграден фонд по света може да бъде подобрен по един, единствен начин – реновация.

Оптимизацията на енергийната ефективност на сградите би могло да осигури до 55% намаление на емисиите на парникови газове, необходимо за поддържането на безопасни нива на повишаване на глобалните температури към 2030 г. Обновяването на съществуващите сгради с цел по-голяма енергийна ефективност е особено важно в градовете, които вече са преминали през високи темпове на растеж на населението и икономическото си развитие. Три от тези градове, всеки със своите специфични особености, дават фокус на решението:

Ню Йорк

Дом на повече от един милион сгради, които заедно са отговорни за 67% от въглеродните емисии на града. Сред дългосрочните цели на Ню Йорк е намаляването на вредните емисии с 80% до 2050 г., което изисква комплексен подход и специфични усилия за намаляване на енергийното потребление и емисиите от всички видове сгради – независимо общински или частни.

Копенхаген

Копенхаген има да решава друг проблем. С разрастването на града се очаква населението му да нарасне с повече от 16% през следващите десет години, което ще натовари в особена степен системите за отопление и охлаждане в града. Общинска система за отопление обхваща около 97% от сградите в града и намаляването на изразходваната енергия е ключов елемент за осигуряване на необходимите мощности през пиковите периоди и контрол над необходимостта от нови инвестиции в капацитета на организацията. Освен това, намаляването на енергийните нужди дори само на общинските сгради ще се отрази върху излъчените парникови газове с цели 7%.

Милано

По-голямата част от сградите в Милано са стари и енергийно неефективни. Градската управа до голяма степен осъзнава необходимостта от намаляване на енергийното потребление на домакинствата, които са изправени пред все по-трудни за покриване енергийни разходи. Едновременно с това, в голямата си част, сградите в града имат множество собственици, което създава допълнителни затруднения при планирането и осъществяване на всякакви обновителни дейности. Многото на брой архитектурни паметници, също са особено предизвикателство по отношение на енергийните нужди.

Тези три града имат различни нужди и различни проблеми, но всеки от тях намира решение в една основна мярка – реновацията. Обновяването на съществуващия сграден фонд с енергийно ефективни материали е от ключово значение за постигането на поставените цели. Каменната вата е един от тези материали и ние сме готови да предложим иновативни решения, които да подобрят условията на живот във всеки град. За повече информация, разгледайте опита на Република Хърватска при решаването на проблема с реновацията на съществуващия сграден фонд.