Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Качество на живот
Реновация
Социални ефекти
Урбанизация

Градовете са важно решение за енергийния преход на Европа

1 януари 1 г.

Да влезеш в класация за устойчив бизнес е добре, но още по-добре е да се задържиш там благодарение на резултатите

В годишната си класация Топ 100 на най-устойчивите компании в света Corporate Knights класира ROCKWOOL на 16-то място във всички индустрии и на 1-во сред компаниите за строителни продукти. Класацията оценява еднакво отрицателното въздействие от дейността на една компания, както и положителния принос на нейните продукти върху хората и планетата.

Вече Ви разказахме за класацията по-рано тази година, затова сега бихме искали да поговорим малко повече за този баланс между положителното и отрицателното. За нас е важно да споделим с Вас какво правим в ROCKWOOL, за да намалим негативното си въздействие върху планетата, какви стъпки предприемаме за декарбонизация и какви обнадеждаващи резултати сме постигнали до момента.

Повече за годишната класация на Corporate Knights в нашата статия:

ROCKWOOL е на 16-то място сред 100-те най-устойчиви компании в света

Каменна вата – засилване на положителното ни въздействие

Ако не сте запознати с ROCKWOOL, ние произвеждаме голямо разнообразие от достъпни продукти от каменна вата за строителството. Произведена от вулканични скали, нашата каменна вата може да бъде напълно рециклирана и е естествено негорима (затова и не съдържа токсични вещества за забавяне на горенето), запазваща присъщите си механични характеристики през целия експлоатационен срок на сградата.

Всичко, което произвеждаме от каменна вата – изолационни плоскости и още акустични панели, растителна среда за земеделието, фасадни и облицовъчни решения, продукти за противодействие на бедствия като наводнения в градски части и други, – залага на тези характеристики - стабилен и високофункционален експлоатационен живот. Като положителното ни въздействие не спира дотук.

Според измерванията на Trucost – част от S&P Global, 100% от нашите продукти са класифицирани като SDG положителни, което означава, че имат положително въздействие върху планетата. (SDG са Целите за устойчиво развитие на ООН, част от които сме припознали като свои.) А 87% от нашите приходи (предимно от продажби на изолация) през 2022 г. отговарят на таксономията на ЕС, което означава, че имаме смекчаващо въздействие върху промяната на световния климат.

Рециклируемите продукти на ROCKWOOL играят значителна положителна роля за постигането на световните цели за намаляване на въздействието от климатичните промени, защото присъстват с качествата си в едни от най-важните места за човечеството – жилищните и обществените сгради и са един от най-важите елементи за осигуряване на енергийна ефективност. Тяхната дълготрайност допринася за увеличаването на живота и на сградите, в които са поставени.

Открийте повече за живота с по-малко отпадъци

Път към декарбонизация

Даваме си сметка, че ползите от нашите продукти са само едната част от уравнението. Ясно е, че трябва да продължаваме да намаляваме и отрицателното въздействие от нашето производство. Правим това в съответствие с целите за декарбонизация, които обявихме през 2020 г. и стратегията, която трябва да реализираме.

Нашите цели са проверени и одобрени от инициативата Научно базирани цели (SBTi) и включват намаляване на абсолютните емисии на парникови газове на фабриките ни с 38 процента и на извънфабричните емисии на парникови газове в абсолютния жизнен цикъл с 20 процента до 2034 г. (в сравнение с базова година 2019).

Постигането на тези цели означава намаляване с една трета на емисиите на парникови газове на ROCKWOOL през жизнения цикъл до 2034 г., като същевременно се гарантира, че бъдещият растеж е неутрален по отношение на въглерода. За енергоемка компания като ROCKWOOL, която продължава да инвестира в растеж, това е амбициозен план.

Какво знаете за Нетно-нулево въглеродните сгради? Кликнете за повече!

До 80 процента намаление на емисиите

Смятаме, че ще успеем да осъществим плана си основно чрез инвестиции в три области: енергийна ефективност в нашето собствено производство, технологични иновации и кръговост. Технологичните иновации, фокусирани върху преминаването към нисковъглеродни горива в нашите фабрики, ще допринесат за по-голямата част от намалението на емисиите.

В Дания, например, инвестициите в разработването на гъвкава по отношение на горивото технология ни позволиха да преобразуваме най-големите линии и в двете ни датски фабрики на природен газ през 2020 г., а на следващата година да получим сертифициран биогаз, който е неутрален по отношение на климата. Съвсем наскоро преобразувахме фабрики в Полша и Съединените щати от използване на въглища за производството към преминаване на природен газ.

В други страни, където електрическата мрежа вече е нисковъглеродна, преобразуваме топилните си пещи да работят с електричество. Направихме това във фабриката в Мос, Норвегия и сме в процес да направим същото във фабриката във Флумс, Швейцария.

Докато преминаването към по-нисковъглеродни горива продължава, резултатите говорят много за потенциала:

  • 70 процента по-ниски емисии на CO2 в нашите фабрики в Дания
  • 25-30 процента по-ниски емисии в Полша и Съединените щати
  • 73 процента по-ниски емисии в Норвегия
  • почти 80 процента по-ниски емисии в Швейцария

ROCKWOOL като бегач на дълги разстояния

Вече редица години инвестициите за подобряване на собствените ни производствени сгради и ефективността на всички процеси в ROCKWOOL са част от нашата мисия. Твърдо сме се ангажирали да дадем своя принос за намаляване на въглеродните емисии и за опазването на околната среда. Все пак сме най-устойчивата компания в строителния сектор в света! Въпреки че това е много важно признание и че залозите са толкова високи, резултатите от нашите усилия са единственото нещо, което има значение.

Искате ли да научите повече?