Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Качество на живот
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация

Живот с по-малко отпадъци

1 януари 1 г.

Строителната индустрия е един от най-големите потребители в света на суровини и едновременно с това - източник на отпадъци. Сградите са основна причина. Време е внимателно да обмислим строителните материали, които избираме.

Една от основните причини, поради които строителната индустрия създава толкова много отпадъци, е, че сградите традиционно се проектират без план за бъдещо обновяване или разрушаване. Казано по-простичко – не се обмисля какво трябва да се случи с материалите както в единия, така и в другия случай и какво въздействие може да има тяхното изхвърляне върху нашето здраве и околната среда. Истината е, че едва 20-30% от отпадъците в строителството се рециклират или използват повторно, което често се дължи на слабости в проектирането и липса на информация за използваните в сградата материали.

За щастие това започва да се променя!

Собственици на сгради, съкооператори, архитекти, застрахователни компании, местни власти и други институции обмислят не само целия жизнен цикъл на една сграда, но са започнали и да задават важни въпроси при избора на строителни материали. Сред тях са:

Естествени ли са използваните материали? Колко дълго ще издържат? Носят ли потенциални рискове за здравето или околната среда сега или в бъдеще? Могат ли да бъдат използвани повторно или рециклирани в бъдеще?

Каменната вата не буди притеснения

Когато става въпрос за нашите строителни материали от каменна вата, отговорът на всички тези въпроси е категорично „да“.

Лесно е да отговорим на първия въпрос. Дали вложените материали са естествени? Тъй като е направена от вулканична скала, каменната вата със сигурност е естествен материал. Освен това за нейното производство се използва изключително изобилна суровина. На практика Земята произвежда 38 000 пъти повече камък чрез вулканична дейност, отколкото ние от ROCKWOOL използваме в годишното си производството. За сравнение – нашето общо годишно потребление на вулканични камъни е по-малко от 1 процент от това, което вулканът Килауеа в Хавай произвежда всяка година.

Колко дълго ще издържи строителният материал?

Каменната вата е толкова издръжлива и дълготрайна, колкото скалите, от които е направена. Тестовете от стари строителни обекти показват, че нашите каменни продукти са запазили своите изолационни характеристики и свойства повече от 55 години. Най-новият ни тест е от каменна вата, извадена от хангар от летището в Копенхаген, чиито характеристики не са се променили в продължение на 65 години! Като естествен материал каменната вата е напълно безопасна и не представлява заплаха за здравето и околната среда. Влакната от каменна вата ROCKWOOL са доказано безопасни за производство, монтаж и употреба, отговарят на регламента на ЕС REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, и не представляват никаква заплаха за здравето. Нашите изолационни продукти не съдържат вещества за забавяне на горенето и разпенващи агенти и е доказано, че нямат отрицателно въздействие върху вътрешната среда на сградите. Всъщност безопасността на каменната вата ROCKWOOL е документирана в стотици рецензирани научни статии в продължение на повече от 55 години.

Нашият ангажимент за преминаване към кръгова икономика

Отговорът на последния въпрос за това дали строителните материали могат да бъдат повторно използвани или рециклирани, е залегнал в основата на нашия бизнес. Перфектно допълвайки прехода към кръгова икономика, нашите продукти от каменна вата могат да бъдат рециклирани безкрайно, без да губят от своята производителност.

Освен това, за да сме сигурни, че рециклирането ще се случи, Rockcycle – нашата услуга за цялостно рециклиране, се предлага вече в 17 държави, които ще се опитаме да разширим до 30 държави към края на 2030 г. Чрез рециклирането на нашите собствени отпадъци и тези на други индустрии, ние намаляваме общия брой на отпадъците, отиващи в депата, както и зависимостта си от необработени суровини. В същото време работим с властите в тези страни, за да насърчим повече рециклиране и по-малко депониране и други методи за изхвърляне на отпадъци. Ако строителната индустрия последва принципите на кръговата икономика в подхода си към отпадъците, можем да спестим повече от два милиарда тона въглеродни емисии до 2050 г.

Това се равнява на спестените въглеродни емисии от почти 400 милиона автомобила за една година!

Когато става въпрос за проектиране и изграждане на най-важните сгради в едно общество, независимо дали става дума за домове, училища или здравни заведения, видът на материалите, които избираме, има значение. Не само за ефективността на сградата днес, но и за нейното въздействие върху бъдещето.

Не всички материали са еднакви! Някои са създадени от природата. Вижте нашето видео тук.

Искате ли да научите повече?