Продукти с мултифункционална употреба Вътрешни стени Скатни покриви

Multirock

Плоскости от каменна вата, хидрофобни с подобрени изолационни свойства

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD= 0,037 W.m-1.K-1 | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 |EN 12524
Съпротивление на въздушния поток AFr ≥6 kPa.s-m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 Kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 Kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ= 1
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Multirock 1 40 600 1000 10,08
Multirock 1,25 50 600 1000 8,64
Multirock 1,5 60 600 1000 6
Multirock 2,05 80 600 1000 5,04
Multirock 2,55 100 600 1000 4,32
Multirock 3,05 120 600 1000 3,6
Multirock 3,55 140 600 1000 2,88
Multirock 4,1 160 600 1000 2,16
Multirock 4,6 180 600 1000 2,16
Multirock 5,1 200 600 1000 2,16
Multirock 5,6 220 600 1000 1,8
Multirock 70 600 1000 5,76
Multirock 90 600 1000 4,32
Multirock 3,8 150 600 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Multirock
Multirock

pdf