Звукоизолация Вътрешни стени

Acoustic Extra

Полутвърди хидрофобни плоскости от каменна вата за звукоизолация и
топлоизолация

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Плътност ρ = 70 kg/m3 | EN 1602
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,033 W/[mK] | EN 12667
Съпротивление на въздушния поток AFr = 25 r ≥ 25 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Acoustic Extra 1,2 40 600 1200 7,2 86,4
Acoustic Extra 1,5 50 600 1200 5,76 69,12
Acoustic Extra 1,8 60 600 1200 3,6 57,6
Acoustic Extra 2,4 80 600 1200 3,6 43,2
Acoustic Extra 3 100 600 1200 2,88 34,56
Acoustic Extra 4,2 140 600 1200 2,16 21,6
Acoustic Extra 2,1 70 600 1200 4,32 43,2
Acoustic Extra 3,6 120 600 1200 2,16 25,92
Acoustic Extra 4,55 150 600 1200 2,16 21,6
Acoustic Extra 4,85 160 600 1200 2,16 21,6

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Acoustic Extra
Acoustic Extra

pdf