Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Качество на живот
Реновация
Акустични възможности
Шумово замърсяване

Имаме отговор на повишените технически изисквания към фотоволтаичните плоски покриви

3 април 2023 г.

С "Инициативата за соларни покриви" Европейската комисия планира поетапно задължение за монтаж на фотоволтаици върху покривите на новите публични и търговски сгради, както и при жилищното строителство. Това означава, че покривите ще трябва да бъдат проектирани с мисъл за повишените технически изисквания към фотоволтаичните покриви.

Приетата през 2022 г. външна енергийна стратегия на ЕС целеше да улесни диверсификацията на енергийните източници. Комисията предложи водеща цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“. Създаде се и рамка за други инициативи, сред които специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 г. Стартира се инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради.

Какъв е резултатът почти година по-късно?

Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсън оповести през март 2023 г. в Европарламента, че благодарение на взетите мерки въглеродните емисии в Европа са спаднали с 2,5% миналата година. Важна част от обявения през май 2022 г. план REPowerEU беше насърчаването на внедряването на възобновяеми енергийни източници, за да се замени газът при производството на електроенергия и отоплението. Миналата година е била генерирана повече електроенергия от вятър и слънце, отколкото от газ. 2022 г. е била рекордна година за слънчевата енергия в ЕС с инсталирани 41 GW нови мощности. Заедно с енергията от вятър, през 2022 г. 39% от електроенергията в ЕС е била от възобновяеми източници.

Нова програма за насърчаване на ВЕИ енергия у нас

През февруари т.г. у нас стартира процедурата „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“. Тъй като срокът за кандидатстване е до 15 май 2023 г., няма време за губене. Във фокуса на програмата са от микро до средни по големина фирми и дружества с не повече от 3000 служители. Те могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 1 млн. лв., за да могат да изградят ВЕИ системи с батерии за съхранение на произведената енергия. Соларните покриви са подходящи за предимно плоските покриви на различни предприятия, логистични центрове или търговски обекти. Поставянето на фотоволтаици и ефективното им използване обаче не е толкова лесна работа.

Как каменната вата от ROCKWOOL помага?

Вече сме говорили за това как фотоволтаичните покриви могат да допринесат за енергийната ефективност на вашия дом в нашата специална статия по темата. Добрата новина е, че плоскостите от каменна вата са особено подходящи за изолиране и на плоските покриви, които ще трябва да издържат на определено точково натоварване и засилен трафик от монтирането и поддръжката на фотоволтаици. За изолация на плоските покриви са особено подходящи Hardrock 1000 Solar, защото те отговарят на необходимите технически изисквания за да запазят своята функционалност дори при повишен трафик на покрива. Когато избирате изолационен материал, трябва да следите два важни технически параметъра, които ще се отразят на цялата носеща обвивка. Първият е точковото натоварване, което показва издръжливостта на динамично натоварване то атмосферни условия, включително ветровите вибрации от соларната конструкция. Вторият е якост на натиск, който показва способността на плоския покрив да понесе цялостното статично натоварване от сняг и соларната конструкция. 

Hardrock 1000 Solar

Hardrock 1000 Solar са създадени  с технологията Dual Density. При изолиране само с един слой те осигуряват 70 kpa якост на натиск и 1000 N точково натоварване. Именно благодарение на комбинацията от двата параметъра изолацията от каменна вата е устоява на допълнителното натоварване от ветровите вибрации от фотоволтаиците, без да има нужда от ремонт по време на експлоатационния му срок. Научете повече от нашите експерти тук:

Искате ли да научите повече?